Sök på Svedea.se

Avelsförsäkring för katt

Vår avelsförsäkring är för dig som har katthona eller katthane som du tänker använda i avel. Du kan till exempel få ersättning för fertilitetsutredning, förlorad avelsförmåga och vård av sjuk kattunge.

Försäkring med veterinärvård av kattunge från första dagen

Avelsförsäkringen är ett tillägg till liv- och veterinärvårdsförsäkringen för dig som har en katthona eller katthane som du tänker använda i avel. Försäkringen ersätter kostnader som är vanliga i avelssammanhang.

Vad ingår i avelsförsäkringen?

Infertilitet

Du kan få ersättning för kostnader för fertilitetsutredning om du misstänker att din katthona eller katthane är steril. Kravet är att din katt måste ha varit försäkrad hos oss (eller i annat bolag med motsvarande försäkring) sedan före fyra månaders ålder. Din katt behöver även vara registrerad och stambokförd.

Kejsarsnitt

Du kan få ersättning för kostnader för ett andra kejsarsnitt under förutsättning att vedertagen behandling genomförts och katthonan inte själv kunnat föda.

Veterinärvård av kattunge

Du kan få ersättning för veterinärvård av sjuk eller skadad kattunge från födseln och fram till sexton veckors ålder eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan sexton veckor. Du kan få upp till 8 000 kronor per kattunge. Kravet är att skadan eller sjukdomen är förvärvad.

Livförsäkring för kattunge

Du kan få ersättning om din kattunge skulle dö eller behöva avlivas på grund av sjukdom eller skada från fem veckor och fram till sexton veckors ålder eller fram till överlåtelsedatum om det sker innan sexton veckor. Du kan få upp till 3 000 kronor per kattunge. Om dödsorsaken är oklar måste kattungen obduceras.

Förlorad avelsförmåga

Om din katthona eller katthane är konstaterat steril efter en fertilitetsutredning kan du ansöka om ersättning för förlorad avelsförmåga. För att du ska kunna få ersättning ska din katt vara registrerad och stambokförd och vara försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Om din katt inte försäkrades före fyra månaders ålder måste den ha lämnat minst en kull under tiden som den varit försäkrad.

Dolda fel

Försäkringen gäller för kattungar som du som uppfödare säljer, överlåter eller behåller själv och där katthonan som fått kattungarna har avelsförsäkring. Försäkringen ersätter sådana skador som du som uppfödare, enligt konsumentköplagen och köplagen, har skyldighet att ersätta din köpare.

Vad räknas som ett dolt fel?

Med ett dolt fel menar vi en sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen men som inte har visat symtom eller annars varit känd. Sjukdomar eller defekter som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen, eller sådana som är av ärftlig karaktär och inte har börjat utvecklas före leveransen, är i vår mening inte ett dolt fel.

Veterinärvård och livförsäkring är grunden

Avelsförsäkringen är en tilläggsförsäkring som du kan köpa om du har både liv- och veterinärvårdsförsäkring för din katt.

Undrar du något?

Kontakta oss på 0771-160 190 eller mejla djur@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Vad kostar det att försäkra min katt?

Kattens födelsedatum

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Facebook

Instagram