Sök på Svedea.se

En katt undersöks av en veterinär

Veterinärvårdsförsäkring för katt

Med vår veterinärvårdsförsäkring har du ett bra skydd för din katt om den skadas eller blir sjuk. Försäkringen är till för alla katter, oavsett ålder och ras och du väljer själv försäkringsbelopp och självrisker.

En riktigt bra försäkring

Vår veterinärvårdsförsäkring ersätter kostnader för undersökning, utredning och behandling av din katt vid sjukdom eller skada. Du kan försäkra katten från det att den är sex veckor gammal. 

Här nedan kan du läsa en kortfattad beskrivning av vad som ingår i försäkringen. För fullständig information, se våra villkor.

Begränsningar för vissa raser

Veterinärvårdsförsäkring har följande rasbegränsningar

För försäkringar som är nytecknade från och med 2020-01-01 omfattar detta även blandraser där perser, exotic eller scottish fold ingår.
Välj ditt försäkringsbelopp
När du försäkrar din katt väljer du vilket försäkringsbelopp du vill ha. Försäkringsbeloppet är det maximala belopp som du kan få ersättning för under ett år och hos oss väljer du mellan 30 000, 60 000 och 90 000 kronor. 

Försäkringsbeloppet är detsamma hela kattens liv och sänks alltså inte med stigande ålder

Fri flytträtt

Vi har fri flytträtt på våra kattförsäkringar vilket innebär att vi välkomnar även katter som tidigare varit sjuka eller skadade – utan begränsningar i försäkringsskyddet. Detta under förutsättning att katten har en försäkring vid flytten och är fullt frisk. Med fullt frisk menar vi att katten inte står under veterinärvård eller annan behandling och inte heller har någon form av kronisk sjukdom. 

Mer om den fria flytträtten

Självriskperiod: 130 dagar

Hos oss är självriskperioden väl tilltagen - hela 130 dagar. Det innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken en gång per 130 dagar, oavsett antalet veterinärbesök. När du har betalat till fasta självrisk så betalar du sedan din rörliga självrisk på ersättningsbara kostnader under självriskperioden. 

När behöver vi veterinärintyg?

Om du vill köpa försäkring för en katt som är oförsäkrad och sju år eller äldre så behöver du skicka in ett veterinärintyg. Intyget får inte vara äldre än 30 dagar när du ansöker om försäkring.

Undrar du något?

Kontakta oss på 0771-160 190 eller mejla djur@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Vad kostar det att försäkra min katt?

Kattens födelsedatum

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Facebook

Instagram