Sök på Svedea.se

Livförsäkring för katt

Med en livförsäkring för katt kan du få ersättning om din katt dör eller måste avlivas. Försäkringen är till för alla katter som är id-märkta och den har ingen självrisk.

Vad är en livförsäkring?

Livförsäkringen kan du köpa till id-märkt katt och den kan ersätta dig om din katt dör eller måste avlivas. Nedan kan du se en kortfattad beskrivning av vad som ingår i försäkringen. För fullständig information, se vårt villkor.

Vad ingår i livförsäkringen?

Skada och sjukdom

Du kan få ersättning om din katt dör eller skadas/insjuknar så svårt att veterinär rekommenderar avlivning. Undantag är om skadan eller sjukdomen som låg till grund för dödsfallet/avlivningen uppstod innan försäkringen tecknades eller om skadan/sjukdomen finns med bland försäkringens generella undantag (se vårt villkor).

Ledsjukdomar

Du kan få ersättning om din katt behöver avlivas på grund av vissa ledsjukdomar om katten varit oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder.

Dolda fel

Du kan få ersättning om din katt måste avlivas på grund av dolt fel om katten varit oavbrutet försäkrad hos oss sedan före fyra månaders ålder. Din katt måste vara veterinärbesiktigad utan anmärkning av veterinär i Sverige mellan elva och sexton veckors ålder.

TR (FORL)

Du kan få ersättning om din katt behöver avlivas på grund av TR (FORL) om katten varit oavbrutet försäkrad hos oss sedan före två års ålder. Har du livförsäkrad hos oss din katt efter två års ålder så får försäkringen först en karenstid på ett år för TR (FORL). Livförsäkras din katt hos oss när den har fyllt åtta år så kan du inte ansöka om liversättning för TR (FORL).

Vilka katter kan försäkras?

Du kan köpa livförsäkring för id-märkta katter som är minst sex veckor gamla men som inte fyllt sex år. För att kunna köpa livförsäkring behöver du ha katten veterinärvårdsförsäkrad hos oss.

Välj rätt livförsäkringsbelopp

Det försäkringsbelopp du väljer ska spegla kattens inköpspris och marknadsvärde, det är också det belopp du max kan få i ersättning. 

Livförsäkringsbeloppet kommer att börja sänkas med 20 procent per år från förnyelsen av försäkringen det år som katten fyller åtta år. Vi sänker aldrig livförsäkringsbeloppet under 5 000 kr.

Om du ansöker om ersättning från livförsäkringen ska du kunna styrka din katts livförsäkringsbelopp med köpeavtal och eventuella meriter.

Begränsningar för vissa raser

Det finns vissa raser som har begränsningar i försäkringen, det vill säga fall när försäkringen inte lämnar någon ersättning. Livförsäkringen har begränsningar för följande raser: scottish fold, perser och exotic. För försäkringar nytecknade från 2020-01-01 gäller dessa begränsningar även blandraser där någon av dessa raser ingår. Mer information om begränsningarna hittar du i förköpsinformationen.

Undrar du något?

Kontakta oss på 0771-160 190 eller mejla djur@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Vad kostar det att försäkra min katt?

Kattens födelsedatum

Villkor och information

I förköpsinformationen och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Se våra villkor

Facebook

Instagram