Sök på Svedea.se

Två katter hoppar mellan soffor

Att byta till Svedea ska vara enkelt

En kattförsäkring som behandlar alla lika en försäkring som inte låser in dig hos samma försäkringsbolag över tid. Vi tycker du själv har rätt att välja det som passar bäst just nu och därför har vi som första bolag infört den fria flytträtten. Vi har dessutom kort karens och våra kattförsäkringar är öppna för alla katter, oavsett ålder och ras, och du väljer själv försäkringsbelopp och självrisker.

Fri flytträtt

Fri flytträtt innebär att din katt slipper undantag för tidigare kända eller behandlade sjukdomar eller skador när du väljer en försäkring hos oss. Katten ska då vara återställd och helt frisk när försäkringen börjar gälla och varit oavbrutet försäkrad innan försäkring tecknas hos oss. Fri flytträtt innebär även att du kan ersättas för eventuella sjukdomar eller skador som inte var kända vid flytten, men som kan anses ha påbörjats innan du tecknade försäkring hos oss. Det enda som då krävs är att du haft en motsvarande försäkring i ditt tidigare bolag.

Kort karens

Våra kattförsäkringar har i vissa fall 15 dagars karens för sjukdom. Det innebär att din försäkring gäller från dag 15 och ersätter därefter sjukdomar som uppkommer efter du köpt försäkringen, förutsatt att dessa inte funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen köptes. I vissa fall är försäkringen karensfri, exempelvis om du byter försäkring från ett annat bolag till oss. För fullständig information om karens, vänligen läs mer i våra fullständiga villkor.

Ingen åldersgräns

Våra försäkringar är öppna för alla katter, oavsett ålder och ras.

Facebook

Instagram