Sök på Svedea.se

Fri flytträtt på vår kattförsäkring

Att katten är försäkrad är viktigt. Men vi tycker inte att du som kattägare ska vara låst vid ett och samma försäkringsbolag hela kattens liv. Därför har vi som första bolag infört fri flytträtt. Nedan kan du läsa om förutsättningarna för den fria flytträtten.

Katten ska ha en försäkring vid flytten

Om du haft din katt oavbrutet försäkrad fram till dess att du byter till oss omfattas din katt av den fria flytträtten. Den fria flytträtten innebär att din katt inte får ett undantag för tidigare kända eller behandlade sjukdomar eller skador i sin nya försäkring hos oss, under förutsättning att din katt är återställd och helt frisk den dag försäkringen börjar gälla.

Om din katt står under veterinärbehandling, rehabilitering eller annan behandling för en akut sjukdom eller skada kommer dessa inte att omfattas av en den fria flytträtten. Detta gäller även om din katt har uppsökt veterinär för symtom på sjukdom eller skada inom 180 dagar före byte till oss eller har diagnosticerats med en kronisk skada eller sjukdom. Exempel på kroniska sjukdomar är allergiska sjukdomar och urinvägssjukdomar eller ledsjukdomar såsom höftledsdysplasi eller patellaluxation.

Se mer om den fria flytträtten på vår hemsida och i de fullständiga villkoren, punkt 2.7. Du hittar villkoren här.

Katten ska vara fullt frisk när den försäkras

För att katten ska omfattas av den fria flytträtten ska den vara fullt frisk – det innebär att följande punkter ska vara uppfyllda:

Uppfyller inte din katt kraven för den fria flytträtten kan din försäkring få ett särskilt villkor som undantar ersättning för vård och behandling av aktuell sjukdom eller skada.

Facebook

Instagram