Sök på Svedea.se

Fri flytträtt

Vi vill inte att djurägare ska känna sig låsta vid ett och samma försäkringsbolag utan ska kunna välja det som passar bäst vid respektive tidpunkt. Därför införde vi som första bolag fri flytträtt. Det finns dock vissa krav för att hunden ska omfattas av den fria flytträtten som du kan läsa mer om här.

Hunden ska vara oavbrutet försäkrad

Om du haft din hund oavbrutet försäkrad fram till dess att du byter till oss omfattas din hund av den fria flytträtten. Den fria flytträtten innebär att din hund inte får ett undantag för tidigare kända eller behandlade sjukdomar eller skador i sin nya försäkring hos oss, under förutsättning att din hund är återställd och helt frisk den dag försäkringen börjar gälla.

Om din hund står under veterinärbehandling, rehabilitering eller annan behandling för en akut sjukdom eller skada kommer dessa inte att omfattas av en den fria flytträtten. Detta gäller även om din hund har uppsökt veterinär för symtom på sjukdom eller skada inom 180 dagar före byte till oss eller har diagnosticerats med en kronisk skada eller sjukdom. Exempel på kroniska sjukdomar är allergiska sjukdomar eller ledsjukdomar såsom höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi eller patellaluxation.

Se mer om den fria flytträtten i de fullständiga villkoren, punkt 2.7.

Hunden måste vara fullt frisk

För att omfattas av den fria flytträtten ska hunden vara fullt frisk – för att vi ska anse att hunden är fullt frisk följande punkter vara uppfyllda:

Uppfyller inte din hund kraven för den fria flytträtten kan din försäkring få ett särskilt villkor som undantar ersättning för vård och behandling av aktuell sjukdom eller skada.

Facebook

Instagram