search
;
Sök hundras
Hundens födelsedatum
info_outline info_outline
Ditt personnummer
arrow_forwardJakthundsförsäkring

95 % av alla skador hanteras inom ett dygn

Fullförsäkrad, oavsett veterinärvårdsbelopp

Tryggt hundägarskap


Vår hundförsäkring ger alltid samma skydd.
Utan fasta paket.

Hos oss behöver du bara välja ersättningsnivå, sen ger vi dig fullt försäkringsskydd.

Ingår alltid

check

Medicinkostnader

Om du får mediciner utskrivna på recept i samband med en ersättningsbar skada eller sjukdom så kan du ansöka om ersättning för medicinkostnaderna.

check

MR -, CT - och scintigrafiundersökningar

Du får ersättning för magnetresonans - och datortomografiundersökning(MR - och CT - undersökningar) samt scintigrafi utan förhandsbesked givet att undersökningen är veterinärmedicinskt relevant för att ställa diagnos och fastställa en behandlingsplan.

check

Tandvård

Försäkringen ersätter traumatiska frakturer på permanenta tänder. Försäkringen gäller även om hunden får frakturer på mjölktänder eller har kvarsittande mjölktänder. För att du ska kunna få ersättning för kvarsittande mjölktänder måste hunden vara oavbrutet försäkrad sedan före fyra månaders ålder. Behöver din hund korrigera bettet på grund av ett bettfel så behöver valpbesiktningen dessutom vara utan anmärkning på bettet.

check

Kejsarsnitt

Försäkringen ersätter kejsarsnitt om tiken är äldre än 20 månader och inte har blivit förlöst med kejsarsnitt tidigare. För att du ska kunna få ersättning ska tiken inte kunna föda själv och ska även ha genomgått vedertagen behandling innan kejsarsnittet utförs.

check

Kastration

Försäkringen ersätter kastration som görs av vissa medicinska orsaker samt komplikationer vid normalkastration. Se våra försäkringsvillkor för fullständig information.

check

Ledsjukdomar

Du kan få ersättning för behandling av vissa ledsjukdomar om hunden varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och oavbrutet försäkrad sedan dess.

check

Ledimplantat

Du kan få ersättning för ledimplantat om din hund är veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månaders ålder och villkoren för ledsjukdom är uppfyllda.

check

Övriga degenerativa/ nedbrytande rygg - och ledsjukdomar

Du kan bland annat få ersättning för diskbråck samt knäleds-och meniskskador. För att du ska få ersättning måste din hund varit oavbrutet veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månaders ålder. Är din hund inte införsäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen karens på 180 dagar gällande dessa sjukdomar.

check

Dolda fel

Försäkringen gäller för dolt fel om din hund varit försäkrad utan avbrott hos Svedea eller annat bolag sedan före fyra månaders ålder. Din hund måste vara veterinärbesiktigad utan anmärkning av veterinär i Sverige vid en ålder på mellan sju och tolv veckor.

check

Veterinärvårdsbesök hos FirstVet

Hos Svedea ingår veterinärvårdsbesök hos FirstVet i försäkringen. Det gäller sjukdomsrelaterade ärenden. Besök av annan anledning, till exempel förskrivning av receptbelagt fästingpreparat, ingår inte i försäkringen. Här kan du läsa mer om digitala veterinärvårdsbesök hos FirstVet.

check

Plastikoperationer

Du kan få ersättning för plastikoperationer om hunden varit oavbrutet veterinärvårdsförsäkrad sedan före fyra månaders ålder. Med plastikoperation menar vi en medicinskt betingad korrigering av hud och slemhinnor.

check

Avlivning och kremering

Om du varit tvungen att avliva din hund på grund av en sjukdom eller skada som är ersättningsbar i försäkringen, kan du få ersättning för avlivningskostnaderna.Kremering ersätts med upp till 2 000 kr. Ett krav är att en veterinär rekommenderat avlivning.

Extra tillägg

Rehabiliteringsförsäkring

Om du och din hund har en aktiv livsstil är en rehabiliteringsförsäkring bra att ha. Den ersätter till exempel stretchning, simning och massage vid bland annat muskelskada eller fraktur. Tecknas som tillägg till veterinärvårdsförsäkringen.

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du få ersättning om din hund dör, måste avlivas, blir stulen eller springer bort. Försäkringen gäller för alla id - märkta hundar. Livförsäkringsbeloppet ska spegla hunden inköpspris och marknadsvärde.

Avelsförsäkring

Avelsförsäkring är för dig som har tik eller hane som du tänker använda i avel.Du kan till exempel få ersättning för fertilitetsutredning, förlorad avelsförmåga och vård av sjuk valp. Tecknas som tillägg till veterinärvårdsförsäkringen och livförsäkringen. Tecknar du avelsförsäkring utan att ha en livförsäkring för din hund, så gäller avelsförsäkringen med vissa begränsningar.

Användbarhetsförsäkring

Användbarhetsförsäkringen är för hundar som arbetar eller tävlar och kan ersätta dig om hunden förlorar sin användbarhet, blir stulen eller kommer bort.Tecknas som tillägg till livförsäkringen

Hundkunniga skadereglerare

Vi är väldigt glada och djupt tacksamma över alla nöjda kunder. Det säger nämligen något om hur snabba, kunniga och förstående våra skadereglerare är! Det är ju först när skador sker vi verkligen sätts på prov.

Sveriges nöjdaste djurkunder

Svedea är vinnare i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten i kategorin djurförsäkring 2023 och tar förstaplatsen i alla drivande aspekter som ligger till grund för resultatet. Men det är inte målet, bara början.

Har du sett vår jakthundsförsäkring?

Din hund ska ha en bra försäkring när ni är ute och jagar. Därför finns vår jakthundsförsäkring för dig som har ett statligt jaktkort och jagar eller tränar inför jakt med din hund. Är du medlem i Jägarnas Riksförbund (JRF) får du 5 % rabatt på försäkringen.

Vanliga frågor och svar

Försäkringen kan ersätta dig för kostnader du har i samband med att din hund blir sjuk eller skadad och måste uppsöka veterinär. Utöver detta finns tillval du kan göra för att anpassa försäkringsskyddet för just dina och din hunds behov, exempelvis avelsförsäkring och livförsäkring.  

Det viktigaste är att du har en bra veterinärvårdsförsäkring för din hund. Veterinärvårdsförsäkringen ligger till grund för alla hundförsäkringar vi erbjuder. Även om vi har generellt friska och starka hundar i Sverige så visar branschstatistiken på att minst var fjärde svensk hund besöker veterinären minst en gång per år, något som kan bli mycket kostsamt.

När du köper försäkring bör du fundera på vad du planerar att ha din hund till. Det finns flera olika försäkringsalternativ som passar för dig som planerar att avla, arbeta, tävla, jaga eller resa med din hund. 

Det allra bästa är om den blir försäkrad så tidigt så möjligt i livet, dock tidigast vid 6 veckors ålder och helst inom 4 månaders ålder för att du ska få bästa tänkbara försäkringsskydd. Vi rekommenderar att du tecknar din försäkring i direkt samband med att du köper och hämtar hem din valp.

När du köper din hundförsäkring så börjar den gälla för olycksfall från och med det datum och den tid du tecknar försäkringen. I vissa fall har försäkringen en karens för sjukdomar, vänligen läs mer om detta i våra fullständiga villkor.

Veterinärvårdsförsäkringen kan du köpa för en id-märkt hund som är minst sex veckor. Det finns ingen övre åldersgräns för veterinärvårdsförsäkringen.

Rehabiliteringsförsäkringen kan du köpa från att hunden är 6 veckor gammal till livets slut, så länge hunden är veterinärvårdsförsäkrad hos oss.

Livförsäkringen, avelsförsäkringen och användbarhetsförsäkringen kan du köpa för hund som är minst sex veckor gammal men som inte har fyllt sex år. För att kunna köpa försäkringarna behöver hunden även vara veterinärvårdsförsäkrad hos oss. För vissa hundraser kan du inte teckna dessa försäkringar från fyra års ålder. 

Livvärdet ska spegla hundens marknadsvärde och är ofta det samma som inköpspriset. Det går också att försäkra hunden för ett högre belopp om den har meriter som styrker detta, vi utgår då från Svenska Kennelklubbens värderingstabell. Livvärdet är den summa du maximalt kan få i ersättning om din hund skulle bli så pass sjuk eller skadad att den dör eller måste avlivas. Du kan även få ersättning ur livförsäkringen om din hund blir stulen eller kommer bort. 

Beroende på vilken ras din hund är kommer livförsäkringen att upphöra från och med det år din hund fyller åtta, tio eller tolv år – se frågan Vilken åldersgrupp gäller för min hund?

Vi delar in hundar i tre olika åldersgrupper, utifrån rasens genomsnittliga livslängd. Åldersgruppen styr vilket år hundens livförsäkring upphör att gälla.

ÅLDERSGRUPP ÅTTA ÅR: Berner sennen, Grand danois, Irländsk varghund, Leonberger, Newfoundland, Pyrenéer, Mastino napoletano, S:t bernhard, Skotsk hjorthund och Clumber spaniel.

ÅLDERSGRUPP TIO ÅR: Alla de raser som inte räknas upp i åldersgrupp åtta och tolv år.

ÅLDERSGRUPP TOLV ÅR: Bichon havanais, Borderterrier, Cairnterrier, Chihuahua, Chinese crested, Dvärgschnauzer, Finsk lapphund, Finsk spets, Foxterrier, Isländsk fårhund, Jack russel, Lhasa apso, Toy-, dvärg- och mellanpudel, Münsterländer, Norrbottenspets, Norsk buhund, Papillon, Phalène, Schnauzer, Shih tzu, Softcoated wheaten terrier, Tibetansk spaniel, Tibetansk terrier, Västgötaspets, Welsh springer spaniel, West highland white terrier och Whippet.

Vi behöver få in veterinärintyg i följande fall:

  • om du vill försäkra en hund som blivit importerad från ett land utanför norden de senaste sex månaderna
  • om du vill försäkra en hund som är äldre än sju år som är oförsäkrad idag

Intyget får inte vara äldre än 30 dagar när du ansöker om försäkring.

Hundförsäkringen ersätter inte skada som din hund orsakar på någon annan person eller på egendom. I sådana fall kan du ofta få ersättning från din hemförsäkring.  

Strikt ägaransvar innebär att du som hundägare kan bli skadeståndsskyldig, oavsett omständigheter, för de skador som din hund orsakar på person, annat djur eller egendom. Det innebär att du som hundägare ansvarar för de skador din hund orsakar oavsett om det är på grund av ditt eget eller någon annans agerande.

Självklart kan du få ett nytt försäkringsbrev om du har tappat bort det. Kontakta bara kundnavet så hjälper vi dig. Du hittar det också om du loggar in på Mina sidor på vår hemsida.

  • Priset på försäkringen påverkas av vilken raspremiegrupp din hundras tillhör. Vi har nämligen delat in alla hundraser i nitton olika grupper där raspremiegrupp ett är billigast att försäkra och raspremiegrupp nitton är dyrast. Hur raserna placeras beror på veterinärmedicinsk erfarenhet och skadestatistik, både tidigare och kommande. Tanken med raspremiegrupperna är att prissättningen för varje hund ska bli så rättvis som möjligt.
  • Priset påverkas även av åldern på din hund. Statistik visar att skadekostnaderna ökar från sju års ålder och därför går priset upp vid den åldern för att vi ska kunna ge samma skydd för hunden. På detta vis behöver inte ägare med yngre hundar subventionera kostnaden för de äldre hundarna.
  • Även var i landet du bor påverkar ditt pris. Bor du i en storstad är priset något högre än om du bor på landet vilket beror på att vården generellt är dyrare i storstäder.
  • Vilket kön din hund har är också en faktor som påverkar hur mycket försäkringen kostar. En tik är i regel dyrare att försäkra än en hanhund eftersom en tik statistiskt sett löper större risk att drabbas av skador. Har du en kastrerad tik så får du en rabatt som gör att försäkringen kostar detsamma som försäkringen för en hanhund.

Du påverkar också priset på försäkringen genom ditt val av självrisk och maxbelopp. Tumregeln är att högre självrisk och lägre maxbelopp ger lägre pris. Vi rekommenderar dock att du inte bara tittar på vad försäkringen kostar utan framförallt ser till innehållet – ta dig tid att jämföra de olika bolag som erbjuder en försäkring för din bästa vän. 

Du kan alltid höja livvärdet när som helst under pågående försäkringsår, detsamma gäller om du vill köpa tilläggsförsäkringar. Om du vill byta försäkringsbeloppet på veterinärvårdsförsäkringen eller byta självrisk kan du göra detta en gång per år på försäkringens huvudförfallodag. När den är kan du se på ditt försäkringsbrev. Om du inte hittar försäkringsbrevet kan du alltid få ett nytt. Kontakta kundnavet så hjälper vi dig gärna.

Om din hund har sålts, överlåtits, blivit stulen, kommit bort eller har avlidit kan du säga upp din hundförsäkring. Om du av någon annan anledning vill säga upp din hundförsäkring kan du göra det på din huvudförfallodag. När den är kan du se på ditt försäkringsbrev. Det är endast du som försäkringstagare som kan avsluta försäkringen.

Du kan höja livvärdet på din hunds försäkring när som helst under pågående försäkringsår. Tänk på att värdet du väljer ska motsvara marknadsvärdet på din hund, det vill säga vad det idag skulle kosta att köpa en likvärdig hund. Marknadsvärdet är oftast det samma som hundens inköpspris. Om din hund har meriterat sig genom en utbildning (exempelvis jakt, eftersök) eller vunnit priser och titlar i officiell tävlingsverksamhet kan din hund ha ett högre marknadsvärde än inköpspriset.  Meriter värderar vi utifrån Svenska Kennelklubbens värderingstabell, kontakta oss om du behöver hjälp att värdera din hund.

För vissa hundraser är åldersgränsen för att köpa dessa försäkringar tre år. Det gäller för de raser vars livförsäkring upphör det år som hunden fyller åtta år, se frågan ”Vilken åldersgrupp gäller för min hund?”. 

Den fasta självrisken är ett belopp du har valt när du köpte hundförsäkringen och det betalar du en gång per självriskperiod (130 dagar). För kostnaden som överstiger den fasta självrisken betalar du en rörlig självrisk. Även den rörliga självrisken väljer du när du köper försäkring. Självriskerna är den del av kostnaden för vården som du som försäkringstagare ska stå för. Resterande kostnader ersätter vi, förutsatt att det är en ersättningsbar skada.

Både den fasta och den rörliga självrisken påverkar priset på försäkringen. Ju högre självrisk, desto lägre premie och tvärtom.

Försäkringsbeloppet är ett belopp som du väljer när du köper en veterinärvårdsförsäkring. Beloppet är vad du maximalt kan få ut i ersättning för veterinärkostnader varje år. Beloppet följer hunden hela livet och sänks aldrig vid stigande ålder på din hund. Du kan välja mellan 30 000, 60 000 och 90 000 kr. 

En hälsodeklaration är ett frågeformulär där du besvarar frågor om din hunds nuvarande hälsa och skade- och sjukdomshistorik. Den används för att kunna få en så bra bild av din hund så möjligt när du köper försäkringen eller gör ändringar i din försäkring. Informationen som vi får av dig i hälsodeklarationen ligger till grund för din försäkring.

Med officiell tävlingsverksamhet menar vi tävlingar där hunden kan vinna officiella titlar som läggs till hundens stamtavla. Utställningar räknas i det här fallet inte som tävlingsverksamhet. 

MR-undersökning innebär att man undersöker hunden med en magnetkamera. Tekniken används för att upptäcka, lägesbestämma och klassificera vissa sjukdomar och skador som kan vara  dolda eller svåra att se vid röntgen- eller datortomografiundersökning, till exempel tumörer, artärbråck och ögonsjukdomar. Magnetkamera kan också användas för att undersöka olika organ och mjukdelar samt vid vissa skelettsjukdomar.

CT-undersökning, även kallad DT-undersökning och på svenska skiktröntgen är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av hundens organ. Till skillnad från vanliga röntgenbilder ger den här tekniken en bild i tre dimensioner.

Scintigrafi, eller gammakameraundersökning, är en undersökning där man med hjälp av ett radioaktivt ämne mäter upptaget i ett specifikt organ. Undersökningen visar var det finns onormal aktivitet i hundens skelett.

Liv- och veterinärvårdsförsäkringen gäller i Sverige. Försäkringarna gäller också i 12 månader i övriga EU/EFTA-länder och Storbritannien räknat från den dag du lämnar Sverige.

Karens är en tidsperiod när försäkringen inte ersätter kostnader för vissa skadetyper eller sjukdomar. Om en skada eller sjukdom omfattas av karens framgår det av villkoret där det även står hur lång karenstiden är. 

Drabbas din hund av en skada eller sjukdom under karenstiden kommer inte försäkringen att ersätta kostnader för undersökning, behandling eller vård av sjukdomen eller skadan vare sig under eller efter karenstiden.

Med en dolda fel-försäkring kan du få ersättning om det visar sig att din hund har ett dolt fel som den behöver vård för. För att något ska anses som ett dolt fel ska det vara en sjukdom eller defekt som utvecklades innan besiktning och leverans men som inte var känd eller hade visat symptom. Läs mer under frågan Vad menas med dolt fel?

Om du är uppfödare och säljer valp till en privatperson har du ett ansvar enligt konsumentköplagen för fel som valpen kan ha. Det innebär att du som säljare, om det visar sig vara något fel på valpen, är skyldig att antingen rätta till felet, stå för kostnader för att rätta till felet, erbjuda en likvärdig valp, ge prisavdrag eller häva köpet och lämna tillbaka pengarna.  Dolda fel-försäkringen kan stå för dessa kostnader.

Om det istället är köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare är det köplagen som gäller. Denna lag är inte tvingande och går att avtala bort, men om det inte görs så gäller samma ansvar för dig som säljare som i konsumentköplagen.  Även i detta fall gäller dolda fel-försäkringen.

Med ett dolt fel menar vi sjukdom eller defekt som har börjat utvecklas före besiktning och leverans av en hund, men som inte har visat symtom eller varit känd. Sjukdomar eller defekter som upptäcks eller borde ha upptäckts vid en veterinärbesiktning av hunden är inte ersättningsbara.

Dolda fel kan vara svårbedömda då det kan handla om allt från mjällkvalster till allvarlig leverdefekt. Med andra ord allt från enklare, lättåtgärdade fel till livshotande sjukdomar. Det viktiga är dock att sjukdomen/defekten inte visat symtom innan försäkringen började gälla eller finns som anmärkning i besiktningsintyget. 

Hos oss är självriskperioden väl tilltagen – hela 130 dagar. Det innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken en gång per 130 dagar, oavsett antalet veterinärbesök. När du har betalat den fasta självrisken så betalar du sedan din rörliga självrisk på ersättningsbara kostnader under självriskperioden.

För att du ska kunna få ersättning från försäkringen måste du kontakta eller uppsöka veterinär så snart så möjligt om din hund blir sjuk, skadas eller visar symtom på sjukdom eller tecken på slöhet eller avmagring. Detsamma gäller om din hunds hälsa inte förbättras av pågående behandling, eftervård och rehabilitering.

Med direktreglering menas att du på kliniken endast behöver betala dina självrisker och det försäkringen inte ersätter. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar och vänta på ersättning från Svedea, utan allt sköts automatiskt på plats. Ersättningen för behandlingen betalar vi direkt till kliniken. Smidigt och enkelt!

Du måste betala försäkringen senast 21 dagar efter fakturadatumet. Detsamma gäller om du köper en tilläggsförsäkring eller gör andra förändringar som gör att priset på försäkringen höjs. 

Betalar du inte försäkringen i tid har vi rätt säga upp din försäkring från det datum som den köptes eller förnyades. Om vi säger upp försäkringen får du ett skriftlig meddelande från oss. Detta innebär i praktiken att om du betalar försäkringen för sent, så kommer vi att tolka din inbetalning som en ny försäkringsansökan. Om hunden då har haft tidigare skador eller sjukdomar har vi rätt att neka fortsatt ersättning för dessa eftersom hunden då inte varit oavbrutet försäkrad. Det kan innebära att försäkringen får ett särskilt villkor. 

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månad. För månadsbetalning måste årskostnaden överstiga 800 kr. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår.

Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 45 kr. 

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

  • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
  • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
  • Se din huvudförfallodag
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till app.svedea.se/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.

Våra försäkringsvillkor

I förköpsinformation och i det fullständiga villkoret kan du läsa mer om försäkringen. Det är alltid det fullständiga villkoret som gäller.

Behöver du hjälp?

Ring oss på 0771 160 190