Självrisker hundförsäkring

Våra hundförsäkringar har en fast och en rörlig självrisk. Du kan välja mellan olika nivåer för att få den mest prisvärda försäkringen för just dig.

Så här fungerar självrisk

I de flesta fall får du själv stå för en del av kostnaden om din hund blir sjuk eller skadas – en självrisk. Självrisk betalas på veterinärvårdskostnader, receptbelagd medicin och rehabilitering och består av en fast och en rörlig del

Den fasta självrisken betalar du en gång under en självriskperiod som hos oss är 130 dagar. Du behöver bara betala en fast självrisk under denna period oavsett hur många gånger du måste uppsöka veterinär eller om djuret behandlas för olika skador/diagnoser.

Den rörliga självrisken är en procentsats som du betalar på den summa som är kvar efter att den fasta självrisken är betald. Vid efterkommande besök under självriskperioden betalar du endast den rörliga självrisken. 

Välj självrisk

Du väljer själv vilken fast och rörlig självrisk du vill ha. Ju högre självrisker desto lägre pris på försäkringen och tvärtom. Hos oss kan du välja mellan följande självrisker

FAST SJÄLVRISK

  • 2 000 kr
  • 2 900 kr
  • 4 500 kr

RÖRLIG SJÄLVRISK

  • 15 %
  • 25 %

Ingen självrisk

Vid följande skador gäller försäkringen utan självrisk

  • Brandskador
  • Rovdjursskador
  • Trafikskador där hunden färdas i ett Svedeaförsäkrat fordon
  • Skador som uppstår under en eftersökssituation

Exempel

Om du valt fast självrisk 2 900 kr och rörlig självrisk 15 % skulle din ersättning kunna se ut enligt nedan.

VETERINÄRBESÖK 1

Kostnad veterinärbesök 12 000 kr
Foderköp (ersätts inte) -375 kr
Fast självrisk -2 900 kr
Överskjutande belopp  8 725 kr
Rörlig självrisk 15 % -1 309 kr
Ersättning 7 416 kr
   
VETERINÄRBESÖK 2  
Kostnad för veterinärvård 3 300 kr
Receptavgift (ersätts inte) -140 kr
Rörlig självrisk 15 % -474 kr
Ersättning 2 686 kr

Vad kostar det att försäkra min hund?

search
;
Sök hundras
Hundens födelsedatum
info_outline info_outline
Ditt personnummer