Sök på Svedea.se

Masterna på en segelbåt mot en klarblå himmel.

Hur lång är en sjö­mil?

En förståelse för sjömil är grundläggande för båtägare. Det är en internationell standard som underlättar navigering till havs. Att omvandla sjömil till kilometer är enkelt och ger snabbt en uppfattning om både avstånd och tid.

Vad är en sjömil?

En sjömil, eller nautisk mil som den också kallas, är en måttenhet som används inom sjö- och luftfart för att mäta avstånd.

Till skillnad från vanliga landmil, som varierar mellan olika länder, är sjö­milen en internationellt standardiserad enhet som baseras på jordens omkrets. Den är därför bättre lämpad för navigering över hav och stora avstånd.

En nautisk mil motsvarar exakt 1 852 meter.

Sjömil, eller nautisk mil, kallas även för distansminut.

Hur lång är en nautisk mil i kilometer?

En sjömil är 1 852 meter, alltså 1,852 kilometer. 

För att omvandla sjömil till kilometer kan du snabbt göra en överslags­räkning genom att multiplicera antalet nautiska mil med två. 

Om du vill ha en exakt uträkning använder du denna formel:

Antal sjömil x 1,852 = Antal kilometer

I tabellen här nedanför ger vi några exempel.

Sjömil

Kilometer (km)

1

1,852

5

9,260

10

18,520

20

37,040

50

92,600

100

185,200

Hur många mil är en sjömil?

Eftersom en nautisk mil är 1 852 meter och en vanlig mil är 10 kilometer eller 10 000 meter, motsvarar en sjömil ungefär 0,1852 mil.

Sjömilens ursprung och betydelse

Sjömilen har en lång historia som sträcker sig tillbaka till antiken. Ursprungligen användes olika måttenheter för att mäta avstånd till sjöss, vilket ofta ledde till förvirring och ineffektivitet. Under 1500-talet började man använda bågminuten av en storcirkel för att definiera sjömilen, vilket lade grunden för dagens standard. År 1929 fastställdes den nautiska milen officiellt till exakt 1 852 meter.

Den nautiska milen har sitt ursprung i jordens geometri och motsvarar en bågminut av dess omkrets.

Jordklotet är indelat i 360 grader och varje grad i 60 minuter. Det innebär att en bågminut är 1/60 av en grad av jordens omkrets, vilket motsvarar exakt 1 852 meter.

Kopplingen underlättar uträkningar direkt på sjökort, eftersom en nautisk mil motsvarar en bågminut på latitud- eller longitudlinjerna.

Bat Ute Pa Sjon

Branschens längsta maskin­­försäkring

Läs mer och köp båtförsäkring

Användning av sjömilen i dag

Att måttet är standardiserat underlättar både kommunikation och säkerhet till sjöss, och den nautiska milen används fortfarande flitigt inom både sjö- och luftfart. Alla sjökort och navigationsinstrument är kalibrerade för att använda enheten, vilket underlättar beräkningar för både båtförare och navigatörer. 

Med hjälp av den nautiska milen och en förståelse för dess koppling till jordens geometri kan man enkelt och noggrant planera rutter över stora avstånd.

Kabellängd – en äldre och mer precis måttenhet

En kabellängd är en äldre måttenhet som också används inom sjöfart. En kabellängd motsvarar en tiondels nautisk mil, det vill säga 185,2 meter. 

Denna måttenhet används ofta vid mer detaljerad navigering och i situationer där noggrannhet på kortare avstånd är viktig. Kabellängden kan vara praktisk vid exempelvis ankring och manövrering nära kusten.

Kort om knop

När man pratar om nautiska mil kommer man ofta även in på begreppet knop, vilket är en måttenhet för hastighet till sjöss. En knop motsvarar en nautisk mil per timme. För en mer detaljerad genomgång av knop kan du läsa vår artikel om hur du omvandlar knop till km/h.

Facebook

Instagram