Sök på Svedea.se

Motorbåt färdas på öppet hav med öar i bakgrunden.

Så omvandlar du knop till km/h

Att förstå hur man omvandlar knop till kilometer per timme (km/h) är användbart, och särskilt viktigt för den som är intresserad av navigation och båtliv. Vi förklarar vad en knop är, varför enheten används och hur du omvandlar knop till km/h.

Hur mycket är en knop i km/h?

En knop (kn) är en enhet som används för att mäta hastigheten på sjön. 1 knop motsvarar exakt 1 nautisk mil per timme. En nautisk mil är lika med 1 852 meter, vilket innebär att 1 knop är ungefär 1,852 kilometer per timme (km/h).

Alltså, i korthet:

För att omvandla knop till km/h multiplicerar man därför antalet knop med 1,852.

Hur många km/h är en knop?

1 knop är alltså lika med 1,852 km/h. 

För att omvandla km/h till knop dividerar du antalet km/h med 1,852.

I tabellen nedan kan du enkelt se vad en viss knop motsvarar i km/h, och vad en hastighet i km/h betyder i knop.

Knop till km/h

Km/h till knop

5 kn = 9 km/h

10 km/h = 5 kn

10 kn = 18 km/h

20 km/h = 11 kn

20 kn = 37 km/h

30 km/h = 16 kn

30 kn = 55 km/h

50 km/h = 27 kn

40 kn = 74 km/h

70 km/h = 37 kn

50 kn = 92 km/h

80 km/h = 43 kn

60 kn = 111 km/h

90 km/h = 48 kn

70 kn = 130 km/h

110 km/h = 59 kn

Exempel: resa med båt mellan Dalarö och Norrtälje

För att göra det tydligare hur lång tid det tar att resa mellan två platser med en viss hastighet i knop kan vi ta ett exempel. Anta att vi vill resa från Dalarö till Norrtälje. Avståndet är cirka 58 nautiska mil. Om vi reser med en hastighet av 15 knop, hur lång tid tar resan? 

Ett enkelt sätt att tänka när man ska uppskatta en resas tidsåtgång är:

Avstånd i nautiska mil/hastighet i knop x 60 = tidsåtgång i minuter

Resan från Dalarö till Norrtälje tar alltså ungefär 3 timmar och 50 minuter med en hastighet av 15 knop.

Varför mäter man i knop?

Knop används främst inom sjö- och luftfart på grund av dess praktiska fördelar. Nautiska mil, och därmed knop, är baserade på jordens omkrets och är därför mer användbara för navigering till sjöss än landmil. 

En full cirkel, som jorden och dess omkrets, består av 360 grader. Det går 60 så kallade bågminuter på en grad. I en full cirkel finns det med andra ord 21 600 bågminuter – 360 grader multiplicerat med 60 bågminuter per grad. 

En nautisk mil motsvarar en bågminut av jordens omkrets. Därför blir beräkningar och kartläsning enklare och mer exakt när man använder knop som enhet.

Andra namn på en nautisk mil är sjömil eller distansminut.

Bat Skargard

Allriskförsäkring mot otur

Upptäck vår båtförsäkring

Kom ihåg

Att omvandla knop till km/h är enkelt – multiplicera bara antalet knop med 1,852. För ännu snabbare överslagsräkning kan du dubbla antalet knop för att få en ungefärlig hastighetsangivelse i km/h. Tänk på att ju högre hastighet, desto mindre rättvisande blir överslagsräkningen. Vill du vara mer specifik är det bäst att lägga 1,852 på minnet.

Knop används inom sjö- och luftfart eftersom beräkningarna blir mer exakta när man utgår ifrån jordens omkrets. Genom att förstå detta och känna sig bekväm med att omvandla knop till km/h och vice versa kan man enklare planera både hastighet och restid vid en tur med båten.

Lycka till och kör försiktigt ute på sjön!

Facebook

Instagram