S-U


Självrisk och självriskreducering

Självrisken är det belopp du själv betalar om du skulle råka ut för en skada. Hur hög din självrisk är står i försäkringsbrevet och i villkoret för försäkringen som det gäller.

Med en självriskreducering slipper du stå för självrisken i en försäkring. Hyr du till exempel bil är det vanligt att man betalar en självriskreducering. 

Här kan du läsa mer om självrisker och självriskreducering för Svedeas bilförsäkring

 


Skadereglering

Skadereglering är när försäkringsbolaget bedömer om en skada är ersättningsbar eller inte och vilket ersättningsbelopp som ska betalas ut. Grundprincipen med en försäkring är att den som drabbats av en skada ska hållas ekonomiskt skadeslös, vilket kräver en bedömning.

Är flera försäkringsbolag inblandade, till exempel efter en trafikolycka, ska ditt bolag göra en ansvarsbedömning och se till att du får rätt till den ersättning du ska ha.

Försäkringsbolagens skadereglerare börjar sitt arbete när en anmälan kommer in. Vissa av dessa är specialister, till exempel de som arbetar med fordonsskador. Vägledande i deras arbete är dels Försäkringsavtalslagen, dels de aktuella försäkringsvillkoren och allmän praxis. Men även om de är experter är det viktigt att du kontrollerar att ett rätt och rimligt beslut fattas. Det underlättar för övrigt om en skadeanmälan görs så snart som möjligt.


Stenskott

Stenskott är en skada som uppstår när grus och småsten träffar vindrutan. Oftast sker det på vägar med hastigheter över 70km/h, då småsten lossnar från däcken och flyger iväg med hög hastighet. Problemet med stenskott är att en liten spricka kan leda till att hela rutan spräcks. En skada på vindrutan kan försämra sikten och riskera trafiksäkerheten.

Stenskott är vanligast under vintertid, då temperaturskillnaderna kan få sten att lossna från vägbeläggningen. Vibrationer och stötar kan också orsaka att småsten lossnar från däcken. Dessutom har moderna däck flera spår, där grus lätt fastnar. Detta i kombination med att bilar nu för tiden ofta har tunna rutor gör stenskott till ett vanligt problem.

Om man drabbas av stenskott är det viktigt att ta hand om problemet i tid, så att det inte förvärras. Här bör man undersöka om stenskottet har orsakat en spricka eller inte. Har det en liten spricka måste det åtgärdas innan den växer och riskerar att spräcka hela rutan. Men om det bara är en liten grop i rutan behöver den inte lagas av säkerhetsskäl.

För att det ska gå att laga ett stenskott får det inte vara för stort. Det får inte heller finnas för många stenskott och dessa får inte sitta för nära rutans kant. I sådana fall måste rutan bytas ut helt och hållet.

Har du en helförsäkring eller halvförsäkring hos Svedea ingår lagning av stenskott i försäkringen. Här kan du läsa vad du ska göra om du får ett stenskott.


Ställa av bilen

Om du inte använder din bil så kan du ställa av den och slipper på så sätt betala fordonsskatt och trafikförsäkring. Här anmäler du till Transportstyrelsen att du vill ställa av din bil. Detta gäller även om du vill ställa på bilen igen.

Det kan vara bra att känna till att en bil inte ställs av automatiskt om det skulle få körförbud, till exempel vid besiktning eller en poliskontroll. Men en avställd bil får inte köras i trafiken, annat än för besiktning. Då får det köras till och från närmsta besiktningsstation.

Har du en motorcykel eller snöskoter försäkrad hos Svedea så har du en så kallad årsförsäkring som gäller med samma villkor året runt. Premien är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på sommaren jämfört med på vintern. Vid avställning hos Transportstyrelsen återbetalas ingen premie. 


Ställa på bilen

Om du vill börja använda en bil som är avställd måste detta anmälas till Transportstyrelsen. Detta kallas att ställa på fordonet. Men innan du börjar köra bilen måste den kontrollbesiktigas. Du måste även betala trafikförsäkring och fordonsskatt. Det kan också finnas kör- eller användningsförbud på bilen, vilket är upp till ägaren att hålla reda på.

Här är en kort checklista för dig som tänker ställa på din bil eller något annat fordon:


Stöldförsäkring

En stöldförsäkring, även kallad delkaskoförsäkring, skyddar bilen och bilens utrustning vid stöld. Stöldförsäkringen ingår i bilens halvförsäkring och täcker:

 • Kostnader för reparation som uppstår vid ett bilinbrott eller om bilen blir stulen.
 • Stulen takbox och vinter- eller sommardäck, oavsett om dessa är monterade eller inte. 
 • Kostnader vid trafikskada, brand, glasskada, räddning, maskinskada samt rättsskydd.

Stöldförsäkringen gäller däremot inte för personliga tillhörigheter (så som verktyg, dator, barnvagn, mobil) som kan finnas i bilen. Då är det istället hemförsäkringen som du får ta hjälp av. 

Om din bil blir stulen ska det anmälas till polisen. Därefter ska det anmälas till försäkringsbolaget, då polisanmälan ska bifogas. Vanligtvis brukar polisen hitta stulna bilar inom några veckor och när det sker hjälper försäkringsbolaget till med bärgning och reparation av skador.


Uppfödare

En uppfödare är någon som sysslar med hundavel, det vill säga föder upp hundar. När du ska köpa hund är det viktigt att du väljer uppfödare med omsorg. En bra uppfödare följer alla lagar, regler och föreskrifter och föder upp friska och trevliga hundar. Att ha en god relation till sin uppfödare är alltså en stor trygghet och minst sagt värdefullt för dig under hundens liv.


Ursprungskontroll

Ursprungskontroll är ett sätt för Trafikverket att kontrollera så att ett fordon inte är stulet. Du som äger ett fordon kan begära att en ursprungskontroll genomförs. Detta sker genom Transportstyrelsen och kostar 600 kr.

Vid en ursprungskontroll ser man bland annat:

 • Fordonstyp
 • Fordonets chassinummer och/eller andra identifierande kännetecken
 • Tillverkare
 • Tillverkningsår
 • Motornummer, för motorcyklar och mopeder
 • Mätarställning
 • Senaste utländska registreringsnummer
 • Färg

 När man ansöker om ursprungskontroll ska syftet anges. Det finns olika kategorier att välja mellan:

 • “Annat ändamål” - det vanligaste syftet när ett fordon ska importeras från ett europeiskt land.
 • “Eget bruk”. Om du tar in ett fordon som du redan har köpt utomlands. Anges detta syfte kan du slippa vissa krav vid registreringsbesiktningen.
 • “Flyttsak”. Om du flyttar till Sverige från ett annat land och har bil med dig. Du måste ha ägt och använt fordonet under minst tolv månader för att använda denna kategori.
 • “Arvegods” används om du har ärvt ett fordon av en person som bott i ett annat land.
 • “Returgods”. Om ett fordon har registrerats i Sverige, sedan i ett annat EU-land och nu tas hem till Sverige igen.