Sök på Svedea.se

Pyometra

Pyometra är en allvarlig och potentiellt livshotande infektion i livmodern hos hondjur, oftast hos icke-steriliserade honkatter och hundar. Ordet "pyometra" kommer från grekiska där "pyo" betyder pus och "metra" betyder livmoder.
Läs mer om livmoderinflammation

Facebook

Instagram