Sök på Svedea.se

Föreläggande

Om säkerheten brister hos ett fordon kan Transportstyrelsen utfärda ett föreläggande. Det innebär att fordonets ägare måste åtgärda det som är fel.

Föraren kan annars få konsekvenser som exempelvis ett körförbud eller att vite (böter) måste betalas. Har man fått ett föreläggande måste man meddela Transportstyrelsen hur man tänker hantera saken och när.

Till exempel kan ett föreläggande om registreringsbesiktning utfärdas om det upptäcks att ett fordon har ändrats jämfört med tidigare godkänt utförande eller om det inte har kunnat identifieras. Om inte denna besiktning sker inom en månad kan körförbud utfärdas.

Ett annat exempel är om ett fordon fått en anmärkning vid kontrollbesiktningen - som i sig inte kräver ombesiktning - men som lämnats utan åtgärd och sedan upptäcks igen till exempel vid en poliskontroll. Då kan ett föreläggande om ny besiktning utfärdas.

Föreläggande används alltså som ett verktyg för att ägare inte ska kunna strunta i att åtgärda fel och brister hos ett fordon, som kan riskera säkerheten på våra vägar.

Facebook

Instagram