Sök på Svedea.se

Restvärde

Restvärde är ett begrepp som används i samband med billån. Det anger bilens återstående värde vid låneperiodens slut.

Hur beräknas restvärde?

Om en ny bil kostar 100 000 kr och restvärdet är beräknat till 50 000 kr behöver låntagaren bara göra amorteringar och betala ränta för 50 000 kr istället för 100 000 kr.

Idealt är restvärdet detsamma som hela lånets återstående belopp vid avtalstidens slut. Bilen kan då säljas för att lösa lånet. Om ägaren istället vill behålla bilen kan fordonet lösas ut för restvärdet, eller så kan lånet förlängas och utökas till 100 % av bilens värde.

Det svåra är att beräkna restvärdet, det vill säga bilens pris som begagnad efter en viss tid. Detta beror bland annat på hur långt den körts, hur mycket slitage den utsatts för, hur den skötts, hur den klarat kontrollbesiktningar samt hur populär en viss bilmodell är efter ett visst antal år. Normalt sker en sådan förhandsberäkning utifrån ett genomsnittsvärde.

Beroende på bilens skick kan det verkliga restvärdet bli högre eller lägre än den återstående skulden vid låneavtalets slut, vilket innebär att ägaren kan få pengar över eller alternativt behöver skjuta till pengar.

Upplägget med restvärde är vanligt bland de som byter bil ofta.

Facebook

Instagram