Sök på Svedea.se

Förteckning

En förteckning är en lista eller ett register över någonting.

I motorvärlden kan en förteckning innehålla till exempel registrerade fordon, fordonsmodeller, uppgifter om ägare och mycket annat.

I Sverige har Transportstyrelsen flera olika typer av förteckningar över fordon i landet, och den viktigaste är Vägtrafikregistret. Här finns både uppgifter som är öppna för alla att se, men även sådant som är sekretessbelagt av säkerhetsskäl eller till skydd för människors privatliv.

Några av de vanligaste uppgifterna att söka bland är miljöbilar, drivmedel och besiktningsuppgifter.

När en bilförsäkring tecknas kan det krävas en förteckning över utrustning och tillbehör, för att fastställa lämpligt försäkringsbelopp. Om en sådan inte finns uppskattas baseras värdet på ett schablonbelopp.

Facebook

Instagram