Sök på Svedea.se

Ordlista

I vår ordlista förklarar vi försäkringsbegrepp och termer kopplade till försäkringsbranschen och Svedeas försäkringar.

Vagnskadegaranti

Vagnskadegarantin är till för att täcka reparationer på skador som uppstår vid trafikolyckor, singelolyckor, dikeskörningar eller om man har kört på något.

Facebook

Instagram