Sök på Svedea.se

Demontering

Att demontera ett fordon innebär att montera isär det till dess beståndsdelar. Detta sker oftast i samband med skrotning. Vissa delar kan då återvinnas eller återanvändas och andra tas om hand för att inte skada miljön.

Det finns företag som specialiserar sig på att demontera fordon för att sedan sälja delar som kan användas igen, när andra fordon behöver repareras. Ofta är bilar som går till skrot efter trafikolyckor relativt nya och har många fullt fungerande delar som kan återanvändas. Det kräver naturligtvis noggrann kvalitetskontroll och identifiering av originaldelar. Detta hjälper företagens kunder att spara pengar och det spar resurser då reservdelar inte behöver nytillverkas.

Företag som ägnar sig åt demontering finns över hela landet. De åtar sig att hämta upp bilar som försäkringsbolagen bedömt inte går att reparera.

Facebook

Instagram