Sök på Svedea.se

Skadereglering

Skadereglering är när försäkringsbolaget bedömer om en skada är ersättningsbar eller inte och vilket ersättningsbelopp som ska betalas ut.

Grundprincipen med en försäkring är att den som drabbats av en skada ska hållas ekonomiskt skadeslös, vilket kräver en bedömning.

Är flera försäkringsbolag inblandade, till exempel efter en trafikolycka, ska ditt bolag göra en ansvarsbedömning och se till att du får rätt till den ersättning du ska ha.

Försäkringsbolagens skadereglerare börjar sitt arbete när en anmälan kommer in. Vissa av dessa är specialister, till exempel de som arbetar med fordonsskador. Vägledande i deras arbete är dels Försäkringsavtalslagen, dels de aktuella försäkringsvillkoren och allmän praxis. Men även om de är experter är det viktigt att du kontrollerar att ett rätt och rimligt beslut fattas. Det underlättar för övrigt om en skadeanmälan görs så snart som möjligt.

Facebook

Instagram