J-L


Körförbud

Körförbud innebär att ett fordon inte får köras på allmän väg. Ett sådant förbud kan utfärdas då fordonet är i så dåligt skick att det anses utgöra en fara för trafiksäkerheten. Sådana brister eller tekniska fel upptäcks oftast vid besiktning eller vid en poliskontroll.

En bil som belagts med körförbud är olaglig att köra tills den genomgått en kontrollbesiktning. Antingen måste fordonet bärgas eller köras kortast möjliga väg till en besiktningsstation.

Kom ihåg att nya besiktningsperioder gäller från maj 2018. Det är ditt ansvar som fordonsägare att hålla reda på när besiktning ska ske. Om man missar besiktningen beläggs bilen automatiskt med körförbud. På Transportstyrelsens hemsida kan du enkelt se när det är dags för besiktning genom att slå in ditt fordons registreringsnummer.