A-C


Artros (hos hund)

Artros är en kronisk ledsjukdom som bryter ner brosket i lederna, vilket orsakar stelhet och smärta. Oftast är det medelålders och äldre hundar som insjuknar, men även yngre hundar kan drabbas till följd av andra ledsjukdomar som till exempel höftledsdysplasi, patellaluxation, osteokondros eller en tidigare ledskada.

Eftersom artros kommer smygande kan det vara svårt att upptäcka att hunden har ont, särskilt i början av sjukdomsförloppet. Ofta visar sig sjukdomen genom hälta och stelhet i varierande grad, men symptomen kan variera. Hunden kan till exempel få svårt att hålla tempot under promenader, är ovillig att utföra vissa rörelser, får svårt att lägga sig och resa sig, ändrar sitt beteende eller slickar och gnager på utsatta kroppsdelar. Graden av smärta och symptom kan också variera med årstiderna.

De leder som oftast drabbas av artros  är armbågsleder, höftleder, knäleder, tåleder och hasleder. Diagnosen ställs genom klinisk undersökning och ibland även med röntgen för en djupare förståelse av tillståndet och dess utveckling.

Artros är en sjukdom som inte går att bota, men symptomen kan lindras. En viktigt del i behandlingen är att minska inflammationen och det innefattar vanligen en inflammationsdämpande och smärtstillande medicin. Hunden bör också motioneras förnuftigt, med många korta promenader snarare än en lång. Helst på mjukt underlag. Rätt livsstil och rätt behandling kan ge de flesta hundar med artros mindre smärta och bättre livskvalitet.


Assistansförsäkring

Assistansförsäkring (också kallad räddningsförsäkring) hjälper till om något skulle inträffa när du är ute och kör, till exempel om du får en punktering, bränslestopp, motorstopp eller ett plötsligt mekaniskt eller elektroniskt fel på bilen.

Om felet inte kan åtgärdas på plats eller om du blir plötsligt sjuk och därför inte kan fortsätta köra får du hjälp med bärgning och transport av dig själv, passagerare och bagage. Ofta gäller denna del av försäkringen även utomlands, vilket du bör kontrollera med ditt försäkringsbolag i förväg. Assistansförsäkringen täcker dock inte kostnader för reservdelar och bränsle. Assistansersättning ingår oftast i bilens halv- eller helförsäkring men kan även tecknas separat.

Är du ofta ute på vägarna långt hemifrån eller om har en begränsad förmåga att själv hantera problem med bilen är assistansersättning att rekommendera.

Många biltillverkare och generalagenter erbjuder också assistansförsäkring som en del av sitt försäkringspaket, förutsatt att man håller sig till auktoriserade märkesverkstäder för service och reparationer. Villkoren skiljer sig åt och detta kan vara värt att kolla upp om du köper en ny bil.


Besiktning/ Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en kontroll av att bilen är trafikvärdig, så att den inte utgör någon fara för föraren eller andra. Endast godkända besiktningsföretag får utföra kontrollbesiktningar.

Kontrollbesiktning ska utföras varje år för bilar som är fem år eller äldre. För nya bilar gäller att de ska besiktigas efter tre år, därefter efter två år och sedan årligen.

De problem som upptäcks måste åtgärdas. Är det större fel kan en ombesiktning krävas. I extrema fall kan även ett omedelbart körförbud utfärdas. Vid mindre fel räcker det som regel med att bilens ägare åläggs att rätta till dem inom en viss tid.

Några av de saker som kontrolleras:

• Exteriört: reflexer, backspeglar, lampor, motorutrymmet, varningstriangel.
• Interiört: lampor, ratten, dörrar, bilbälten, förarsätet, vindrutor
• Under fordonet: balkar, fästen, stommen, bromsarna, motorn, drivknutar, växellådan, kopplingen, drivaxlar, fram- och bakvagn, fjädring, däck, styrsystem, bromsledningar.
• Provkörning: kontroll av hastighetsmätare, bromsar, signalanordning, vindrutetorkare och vindrutespolare. Det rekommenderas att ägaren följer med under provkörningen.
• Bromsar: noggrann kontroll av bromsarna, att de fungerar lika bra på båda sidor, deras styrka, avstånd mellan bromspedal och golv samt kontroll av parkeringsbromsen.
• Miljökontroll: bensindrivna personbilar från 2002 samt dieseldrivna bilar från 2004 genomgår en “ombordsdiagnos”, vilket är en elektronisk miljökontroll (OBD-kontroll).


Besiktningsprotokoll

Efter varje utförd kontrollbesiktning får man ett protokoll med resultatet. Detta besiktningsprotokoll är en offentlig handling, vilket betyder att vem som helst kan begära att få läsa det. Den enda information som krävs för att få ut protokollet är ett registreringsnummer.

I besiktningsprotokollet finns information om allt som framkom under besiktningen. Det ger alltså en bild av vilket skick olika delar av fordonet befinner sig i. De punkter som tas upp är:

Airbag
Bromssystem
Bränslesystem
Drivlina
Elsystem
Fjädring
Klimatanläggning
Koppling
Kylsystem
Motor
Styrning
Växellåda

Dessutom innehåller protokollet information som rör miljö- och klimatpåverkan.

Besiktningsprotokollet ska överlämnas när en begagnad bil byter ägare. Det ska då undertecknas av både köpare och säljare. Besiktningsprotokollet ska även ange bilmärke, årsmodell, registreringsnummer och annan viktig information som rör besiktningen.

Anmärkningar i besiktningsprotokollet måste åtgärdas och i många fall måste en ny besiktning utföras för att kontrollera detta. Under tiden är det viktigt att bilen inte används mer än nödvändigt innan felen är åtgärdade. Protokollet kan även ange “begynnande fel”, vilket betyder att det finns en brist men att den ännu inte är så allvarlig att den ger en anmärkning.

 


Bilbärgning

Bilbärgning innebär transport av en havererad bil, eller annat fordon, som inte kan eller bör förflytta sig för egen maskin. Som regel används en bärgningsbil, men det kan även handla om bogsering med lämpligt fordon till en säker plats.

Skillnaden mellan vägassistans och bilbärgning är att i det första fallet försöker man ordna det som är fel på plats, medan man i det senare transporterar bort bilen. Det kan till exempel handla om en krock, en avåkning eller ett motorstopp som kräver åtgärd på verkstad. Ofta är det samma firmor och fordon som sköter både assistans och bärgning.

Krävs bärgning på helgen har de flesta bärgare ändå tillgång till lokala verkstäder, där bilen kan stå säkert till nästa arbetsdag. Skulle bilen vara totalhavererad och behöva transporteras direkt till skrotning, då krävs att ägaren först kan uppvisa registreringsbevisets del 2.