Sök på Svedea.se

Bilar kör på en motorväg omgiven av gröna träd under en klar himmel

Hel- eller halvförsäkring som bilförsäkring

Vad skiljer en hel- respektive halvförsäkring åt? I en helförsäkring ingår vagnskada som minimerar risken för höga reparationskostnader. En halvförsäkring skyddar dig bättre än en trafikförsäkring, men du väljer samtidigt bort en viktig del av helförsäkringens skydd.

Vad täcker en helförsäkring?

Med en helförsäkring får du ett brett och omfattande skydd för olika händelser som kan inträffa. Förenklat kan man säga att skillnaden mellan hel- och halvförsäkring är momentet som kallas vagnskada, det vill säga ersättning om du exempelvis krockar, backar in i en stolpe eller om någon repar lacken. I en helförsäkring ingår:

Vad täcker en halvförsäkring?

Innehållet i en halvförsäkring skiljer sig inte så mycket mellan olika försäkringsbolag, men en och annan detalj kan ändå vara olika. Den stora skillnaden mot helförsäkring är dock att vagnskada inte ingår. I en halvförsäkring ingår:

Jämför bilförsäkring

Jämför vilken bilförsäkring som passar dig bäst, ange dina uppgifter och börja räkna.

Ditt person-/org. nummer

Facebook

Instagram