Så väjer du med båten

Att lära sig vem som ska väja med båten till sjöss är minst lika viktigt som att ha koll på sjömärkena. Och att man är tydlig med sina manövrar. Här följer de viktigaste väjningsreglerna.

Två motorbåtar väjer för varandra

När du seglar eller kör en motorbåt är du befälhavare. Med det följer ett ansvar att båten ska framföras med gott sjömanskap, bland annat att följa de regler för väjning som gäller till sjöss. 

Håll utkik och säker fart

Kollisioner och andra incidenter till sjöss handlar oftast om att man blir överraskad av en annan båt eller hinder och inte hinner väja. Därför måste man alltid hålla utkik för att få god överblick – både framåt och bakåt. Då minskar du risken för överraskningar eller att hamna i en stressig situation. Att du håller säker fart är lika viktigt, det vill säga att du måste framföra din båt i sådan fart att du hinner vidta åtgärder för att undvika kollision. 

Motorbåtar på kollisionskurs

 • Möter du en annan motorbåt stäv mot stäv ska bägge tydligt ändra kurs åt styrbord.
 • Styrbordsregeln (jämför högerregeln för vägtrafik) gäller om två motorbåtar har skärande kurser.
 • Den som kör ikapp en annan båt väjer alltid. 

Motorbåt möter segelbåt

 • Motorbåtar väjer alltid för segelbåtar som går för segel. Går de för motor ska de betraktas som motorbåt. 

Segelbåtar på kollisionskurs

 • Den båt som har vinden in på babords sida ska hålla undan för den andra segelbåten.
 • Den båt som är i lovart ska hålla undan för den båt som är i lä.
 • Om din båt har vinden in på babords sida och du är osäker på om båten i lovart har vinden från babord eller styrbord ska du väja. 

Upphinnande fartyg

 • En upphinnande båt ska alltid väja för framförvarande båtar. 

Trånga farleder

 • Håll båten så långt till styrbord som säkerhet och framkomlighet tillåter.
 • Du får inte korsa en trång farled om det hindrar ett annat fartygs passage.
 • Närmar du dig ett område i en trång farled då andra fartyg kan vara skymda ska du vara extra försiktig och signalera att du närmar dig.
 • Det är dåligt sjömanskap att segla genom trånga farleder. Även om du klarar det, kan du skrämma andra om det är många båtar
 • Undvik att ankra i en trång farled. 

Vill du veta mer om sjövägsregler?

Den här sidan tar upp de viktigaste reglerna. Vill du göra en ”djupdykning” finns mycket mer att läsa här. Ett annat bra alternativ är att skaffa förarintyg eller annan nautisk utbildning

Källa: Transportstyrelsen

Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.