Väjningsregler till sjöss

Att lära sig vem som ska väja för vem och att man är tydlig med sina manövrar är minst lika viktigt som att ha koll på sjömärkena. Här följer de viktigaste väjningsreglerna till sjöss.

Två motorbåtar väjer för varandra

När du seglar eller kör en motorbåt är du befälhavare. Med det följer ett ansvar att båten ska framföras med gott sjömanskap, bland annat att följa de regler för väjning som gäller till sjöss. 

Håll utkik och säker fart

Kollisioner och andra incidenter till sjöss handlar oftast om att man blir överraskad av en annan båt eller hinder och inte hinner väja. Därför måste man alltid hålla uppsikt över all båttrafik runt dig för att få god överblick. Då minskar du risken för överraskningar eller att hamna i en stressig situation och kan planera dina manövrar bättre. Att du håller säker fart är lika viktigt, det vill säga att du måste framföra din båt i sådan fart att du hinner vidta åtgärder för att undvika kollision. 

Motorbåtar på kollisionskurs

 • Möter du en annan motorbåt rakt mot dig ska bägge tydligt ändra kurs åt styrbord med god marginal.
 • Styrbordsregeln (jämför högerregeln för vägtrafik) gäller om två motorbåtar har skärande kurser.
 • Den som kör ikapp en annan båt väjer alltid. 

Motorbåt möter segelbåt

 • Motorbåtar väjer alltid för segelbåtar som går för segel. Går de för motor ska de betraktas som motorbåt. 

Segelbåtar på kollisionskurs

 • Den båt som har vinden in på babords sida ska hålla undan för den andra segelbåten.
 • Den båt som är i lovart ska hålla undan för den båt som är i lä.
 • Om din båt har vinden in på babords sida och du är osäker på om båten i lovart har vinden från babord eller styrbord ska du väja. 

Upphinnande fartyg

 • En upphinnande båt ska alltid väja för framförvarande båtar. 

Trånga farleder

 • Håll båten så långt till styrbord som säkerhet och framkomlighet tillåter.
 • Du får inte korsa en trång farled om det hindrar ett annat fartygs passage.
 • Närmar du dig ett område i en trång farled då andra fartyg kan vara skymda ska du vara extra försiktig och signalera att du närmar dig.
 • Var uppmärksam på vart andra båtar är på väg samt vilken fart de håller så att du kan planera din passage utan att behöva göra oplanerade kursändringar.
 • Det är dåligt sjömanskap att segla genom trånga farleder. Även om du klarar det, kan du skrämma andra om det är många båtar
 • Undvik att ankra i en trång farled. 

Vill du veta mer om sjövägsregler?

Den här sidan tar upp de viktigaste reglerna. Vill du göra en ”djupdykning” finns mycket mer att läsa här. Ett annat bra alternativ är att skaffa förarintyg eller annan nautisk utbildning

Källa: Transportstyrelsen