Sök på Svedea.se

Vita båtar ute till havs

Väjningsregler till sjöss

Att lära sig vem som ska väja för vem och att man är tydlig med sina manövrar är minst lika viktigt som att ha koll på sjömärkena. Här följer de viktigaste väjningsreglerna till sjöss.

När du seglar eller kör en motorbåt är du befälhavare. Med det följer ett ansvar att båten ska framföras med gott sjömanskap, bland annat att följa de regler för väjning som gäller till sjöss. 

Håll utkik och säker fart

Kollisioner och andra incidenter till sjöss handlar oftast om att man blir överraskad av en annan båt eller hinder och inte hinner väja. Därför måste man alltid hålla uppsikt över all båttrafik runt dig för att få god överblick. Då minskar du risken för överraskningar eller att hamna i en stressig situation och kan planera dina manövrar bättre. Att du håller säker fart är lika viktigt, det vill säga att du måste framföra din båt i sådan fart att du hinner vidta åtgärder för att undvika kollision. 

Motorbåtar på kollisionskurs

Motorbåt möter segelbåt

Motorbåtar väjer alltid för segelbåtar som går för segel. Går de för motor ska de betraktas som motorbåt.

Förtöjning

Allriskförsäkring upp till 50 000 kr

Upptäck vår båtförsäkring

Segelbåtar på kollisionskurs

Upphinnande fartyg

En upphinnande båt ska alltid väja för framförvarande båtar.

Trånga farleder

Vill du veta mer om sjövägsregler?

Den här sidan tar upp de viktigaste reglerna. Vill du göra en ”djupdykning” finns mycket mer att läsa hos Transportstyrelsen. Ett annat bra alternativ är att skaffa förarintyg eller annan nautisk utbildning

Källa: Transportstyrelsen

Facebook

Instagram