Sjömärken du måste kunna som båtförare

Har du koll på de viktigaste sjömärkena? Då minskar du risken att gå på grund, krocka eller råka ut för andra incidenter till sjöss.

Lateralmärken visar farledens huvudriktning

Åker du i farledens huvudriktning har du ett märke i form en prick, boj eller ett fast randmärke i rött på babords sida och ett grönt på styrbord. Farledens huvudriktning framgår av sjökortet, men är generellt från hav in mot hamn. Det finns dock undantag, till exempel på en flod är huvudriktningen uppströms. 

OBS! Åker du utanför Europa bör du känna till att vissa länder har omvända färger – grönt på babord och rött på styrbord.

Babordsmärke, styrbordsmärke och huvudriktning

Punktmärke, mittledsmärke och specialmärke

Även dessa märken hör till kategorin lateralmärken i form av bojar eller prickar och är viktiga att känna till.

Punktmärke, mittledsmärke och specialmärke
  • Punktmärken placeras på en grynna eller annat hinder som inte breder ut sig mer än några få meter från mitten. Färgen är svart och det har alltid minst ett rött streck.
  • Mittledsmärken är vad det heter, de märker ut mitten på leden och har farbart djup på båda sidor. Färgen är vit- och rödrandig.
  • Specialmärken är en sorts förbudsskyltar som bland annat anger gränsen för ett område, att det går en kabel vid platsen eller markerar ett tillfälligt hinder. De är gula och blinkar eller lyser på natten.

Kardinalmärken märker ut hinder

Dessa sjömärken förekommer främst i form av en boj eller prick. De är utsatta norr, öster, söder eller väster om ett hinder – till exempel ett grund. Kardinalmärken används även för att markera gränsen för en farled. 

Kardinalmärken märker ut hinder
  • Nordmärken hittar du norr om ett hinder, vilket innebär att du ska köra norr om märket. Det är gult nedtill och svart upptill.
  • Ostmärken finns öster om hindret, det vill säga farleden är ost om detta. Märket har tre färgfält, svart överst och underst och gult däremellan.
  • Sydmärken är placerade söder om ett hinder. Med andra ord är det söder om detta märke du ska köra. Färgmarkeringen är omvänt mot nordmärkena, alltså gult upptill och svart nedtill.
  • Västmärken finns väster om hindret och markerar att farleden är väster om märket. Färgsättningen är omvänt mot ostmärkena, det vill säga gult överst och underst och svart i mitten.