Sök på Svedea.se

Grönt sjömärke ute i vattnet

Sjömärken du måste kunna som båtförare

Har du koll på de viktigaste sjömärkena? Då minskar du risken att gå på grund, krocka eller råka ut för andra incidenter till sjöss.

Lateralmärken visar farledens huvudriktning

Åker du i farledens huvudriktning har du ett märke i form en prick, boj eller ett fast randmärke i rött på babords sida och ett grönt på styrbord. Farledens huvudriktning framgår av sjökortet, men är generellt från hav in mot hamn. Det finns dock undantag, till exempel på en flod är huvudriktningen uppströms. 

OBS! Åker du utanför Europa bör du känna till att vissa länder har omvända färger – grönt på babord och rött på styrbord.

Lateralmärke som märker ut gränsen för en farled)

Punktmärke, mittledsmärke och specialmärke

Även dessa märken hör till kategorin lateralmärken i form av bojar eller prickar och är viktiga att känna till.

Punkt-, mittleds, och specialmärkte)

Kardinalmärken märker ut hinder

Dessa sjömärken förekommer främst i form av en boj eller prick. De är utsatta norr, öster, söder eller väster om ett hinder – till exempel ett grund. Kardinalmärken används även för att markera gränsen för en farled. 

Kardinalmärken markera grund eller farliga hinder även utanför farleder)

Lär dig mer om sjötermer

Facebook

Instagram