Sök på Svedea.se

En utombordsmotor på en båt

Serva utombordaren själv

När båtsäsongen närmar sig sitt slut är det viktigt att du tar hand om båten och båtmotorn. Här har vi satt samman en checklista kring hur du vinterförvarar din 2- eller 4-taktsmotor.

Serva själv eller lämna till båtverkstad?

En båt och dess motor kräver årlig service och tillsyn. Det är inte antalet gångtimmar under en säsong som avgör om du ska göra motorservice eller. Det är alltså viktigt att alltid göra en årlig service för att undvika onödiga driftstopp, onormalt slitage och inte minst för att upptäcka om något behöver bytas eller åtgärdas innan det får större konsekvenser. Är du minsta osäker på hur detta görs, boka tid med god framförhållning hos din lokala verkstad inför höstens upptagning och service. Så länge garantin gäller måste du gå till en auktoriserad verkstad, men det är alltid bättre att välja auktoriserad verkstad även om motorn är äldre.

Konservering av utombordsmotor

När du tagit upp båten bör du tvätta av motorn direkt med sötvatten. Spola sötvatten igenom kylsystemet via kylvattenintagen på motorn. Det går lättast om du använder ett anslutningsmunstycke och tar vatten genom en slang. Varmkör sedan motorn på tomgång tills den blir varm och termostaten öppnar. 

Konservering av 2- eller 4-taktsmotor

Ta bort bensinslangen när motorn börjar gå ryckigt och spraya konserveringsolja i förgasaren tills motorn stannar. Förvara sedan motorn i nedfällt läge så att allt kylvatten ska rinna ur motorn. Har du en 4-taktare dränerar du förgasaren och avslutar konserveringen med att stänga av tändningen och vattnet. Även här ska du förvara motorn i nedfällt läge så att allt kylvatten ska rinna ur motorn.

Byta olja på 2- eller 4-taktsmotor

När konserveringen är slutförd ska du byta olja i växelhuset och byta packningarna till skruvarna/pluggarna. Följ anvisningarna i motorns instruktionsbok. På 4-taktare gör du likadant men då ska du även byta motoroljan och oljefiltret. Följ anvisningarna i motorns instruktionsbok om du är osäker.

Bränsle- och vattenavskiljningsfilter

För att undvika korrosion i bränslesystemet bör du även kontrollera bränslefiltret/vattenavskiljaren och bränslepumpen. Skulle du hitta smuts eller vatten ska filtret bytas.

Batar Vajer

Branschens längsta maskinförsäkring

Upptäck vår båtförsäkring

Tändstift och infettning

Har motorn fått gå mycket i sommar bör du byta tändstift. Tänk på att tändstift för 2-taktsmotorer slits mycket hårdare än på 4-taktsmotorer. Därefter fettar du in motorns alla rörliga delar. Glöm inte att trycka in fett i smörjnipplarna.

Propellern

Ta bort propellern och kontrollera att den är hel och ren. Smörj sedan propelleraxeln med fett innan du montera tillbaka propellern. Byt saxpinne om din modell har en sådan.

Elen och batteriet

Spraya alla elkopplingar och instrument med kontaktspray. Därefter bör du ladda batterierna och smörja in batteripolerna. Det är viktigt att även kontrollera syranivån och fylla på om det behövs. Lämnar du batteriet kvar ombord bör du lossa den ena kabelskon för att undvika urladdning. Glöm inte att batterier alltid ska förvaras fulladdat, torrt och svalt. Ett fulladdat batteri klarar ner mot -70 grader. Ett oladdat batteri kan frysa sönder redan vid -0 grader.

Motorlås

Glöm inte att smörja motorlåset ordentligt, det kommer att stå oanvänt fram till våren. Testa att låset fungerar varje år och fyll det alltid med riktigt fett. Då är sannolikheten större att det fungerar den dag du kanske behöver montera av motorn från båten!

Skydda dig från båtstölder

Stölder av båtar och båtmotorer är ett långvarigt problem som kan orsaka stora problem. Därför är det viktigt att du gör det du kan för att skydda dig från stöld. Kom ihåg att tömma båten på allt som kan vara stöldbegärligt. Om du förvarar motorn inlåst hos dig eller en handlare får du 15 % rabatt på försäkringen. Läs mer om hur du kan skydda dig här.

Facebook

Instagram