Sök på Svedea.se

Båtar, korrosion och skötsel

Båtar och båtmotorer är känsliga och reagerar inte bra om de utsätts länge för naturens krafter. Men, det är inte så svårt att hålla din utrustning i trim, bara du tänker på ett dessa saker.

Om motorn kommit under vatten

Om din båt sjunkit så motorn kommit under vatten, se till att en fackman kan ta hand om motorn innan du tar upp båten ur vattnet. Korrosion i motorn startar nämligen så snart delarna kommer i kontakt med luft, men sakta så länge de är kvar i vattnet.  

Förvaring

Ska båten ligga länge med uppkoppling mot landström? Se till att du har en skiljetransformator installerad. Då undviker du direktkontakt mellan landströmmen och båtens elsystem, vilket minskar risken för galvanisk korrosion. Den kan annars förstöra drev, axlar och andra metalldelar som har kontakt med vatten.   Förvara inte delar av olika metaller tillsammans. Då är risken stor att galvanisk korrosion uppstår och att delar av aluminium vittrar sönder.  

Tanka rätt

Sjömackarna har inte miljödiesel. Därför ska du aldrig tanka miljödiesel (RME-diesel) från en landmack om du har dieselmotor i båten. Den fuktiga miljön på sjön, i kombination med dieselns låga omsättning, ökar risken för att det bildas klegg i tanken som kan stoppa dieseltillförseln.

Mer om båtvård

Facebook

Instagram