Sök på Svedea.se

Bottenmålning av en båt med vit färg

Bottenmålning av båt

Bottenfärg hindrar beväxning på båtens skrov. Men vilken bottenfärg är minst skadlig för miljön, vilka båtar får bottenmålas, är bottentvättning bättre? Vi ger dig tipsen.

Varför behövs bottenfärg? 

Alla som försökt vet hur svårt det är att få skrovet rent när beväxningen fått fäste. Därför är någon form av bottenbehandling så viktig. Har påväxten väl fått fäste så försämras både båtens hastighet och bränsleförbrukning. Skador kan dessutom uppstå på färgsystemet, vattenledningar kan blockeras etc. Ju senare du gör något åt problemet, desto svårare blir det att bli av med det.

Vad orsakar beväxning på skrov?

Påväxt på skrovet kan skilja sig åt beroende på vattenkvalitet, temperatur, salthalt och vattendjupet vid förtöjningsplatsen. Även föroreningar i vattnet, vegetation och andra faktorer kan påverka mängden av påväxt.

Dagens bottenfärger är framtagna för att skydda mot de ca 4000 olika arterna som kan fästa sig på skrovet. De kan delas in i makroorganismer, dvs alger och djur, och mikroorganismer eller biofilm – ett tunt slem bestående av bakterier och andra mikroorganismer.

Varför bottenmåla båten?

Att bottenmåla båten gör man naturligtvis för att skydda från påväxt, men bottenmålningen gör mer nytta än så:

Finns det miljövänliga bottenfärger?

Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar påväxt på skrovet klassas som bekämpningsmedel och måste därför godkännas av Kemikalieinspektionen. Men även om båtbottenfärgen är godkänd, så innebär det inte att färgen är miljövänlig. Båtbottenfärger som förhindrar påväxt på fysikalisk väg, till exempel genom en ytstruktur som hindrar påväxten att få fäste, behöver däremot inte vara godkända för att få säljas.

TBT och bottenmålning

Ett av de mest kända organiska miljögifterna är TBT, tennorganiska föreningar, ett mycket giftigt ämne som påverkar många organismer även i låga halter. TBT var tidigare en vanlig ingrediens i bottenfärger men har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar. Trots detta hittas den fortfarande på båtskrov. Gamla färglager kan nämligen fortsätta läcka ut gift så länge som 20 år efter att de målats på.

I många kommuner pågår ett aktivt miljöarbete kring TBT. Båtklubbar, och samfällighetsföreningar med bryggor, undersöker hur många båtar med TBT som finns genom att fråga alla medlemmar. Den som har en båt med TBT måsta ta bort det, annars får båten inte ligga vid deras bryggor. TBT är dessutom så pass giftigt att det inte bör slipas bort.

Anlita istället ett företag som kan blästra båtens botten. Går du ihop med andra båtägare och gör det samtidigt så får ni ner priset. Det är bäst att göra det på hösten så skrovet hinner torka ur under vintern.  

Välj rätt bottenfärg beroende på var båten ligger

Vilka bottenfärger som är godkända skiljer sig åt beroende på var i Sverige din båt har sin hemmahamn. Risken för påväxt skiljer sig i olika landsändar och salthalten i vattnet kan även påverka. Ju högre salthalt, desto kraftigare påväxt. Dessutom finns fler arter på västkusten än på östkusten.

Färgvalet är även extra viktigt om båten ska användas i Östersjön, som räknas som en särskilt känslig miljö. Insjöbåtar får inte skrovmålas alls, då även insjöar anses vara extra känsliga miljöer. Har du plastbåt? Glöm då inte att behandla botten med Epoxigrundfärg först för att göra skrovet vattentätt. Detta gäller oavsett om du vill bottenmåla eller inte.

Ett obehandlat skrov kan absorbera vatten upp till 5% av båtens vikt under en sommar och med epoxi minimeras även risken för plastpest (osmos). Kontakta din lokala tillbehörshandlare för att få hjälp med rätt produkter och hur du ska gå tillväga.

Vilka fritidsbåtar får bottenmålas?

Mer om båtbottenfärg hos Transportstyrelsen

Båtbottentvätt, ett alternativ?

Allt fler båtägare väljer nu bort den traditionella bottenmålningen för andra alternativ som t ex båtbottentvätt. Den fungerar i korthet som en underredestvätt för bilar. Du kör in med din båt i maskinen. Därefter rör sig borstar längs hela båten, fram och tillbaka, och rengör båtbottnen från påväxt. Tvätten tar ungefär 15 minuter för en 30 fots båt.

Fördelen med bottentvätt är att du slipper arbetet med att lägga på bottenfärg och att du spar pengar. Dessutom skonar du miljön genom att du undviker giftiga bottenfärger. Ett billigare alternativ är att du själv tar upp båten eller tar upp den hos ett varv och tvättar botten med högtryck. Finns det bottenfärg på båten ska den rengöras där det finns en spolplatta. 

Sex tips för bottenmålning

Måste du måla skrovet så fundera på om du behöver göra det varje år. När du målar, var noga med att följa instruktionerna om rätt mängd färg etc.

Fler matnyttiga tips om hur du vårrustar båten

Facebook

Instagram