Sök på Svedea.se

Skoterfonden stödjer skoterlivet

På Svedea älskar vi skoterlivet och vet hur mycket frivilligt arbete och energi som läggs ner på att utveckla det. Därför startade vi Skoterfonden. Sedan 2012 har vi på så sätt kunnat stötta svenskt skoterliv och i dag avsätter vi en miljon kronor per år för detta arbete.

Vad innebär Skoterfonden?

Skoterfonden är ett initiativ från oss på Svedea som har som syfte att på olika sätt stödja och uppmuntra landets skoterklubbar och svenskt skoterliv. Fonden består i dag av två olika typer av bidrag som man kan ansöka om för att kunna förbättra sin klubb och sina skoterleder.

Ledbidraget

Via ledbidraget kan alla skoterklubbar som är anslutna till Svedea ansöka om, och dela på, vårt ledbidrag på 750 000 kronor som vi delar ut för löpande underhåll av skoterleder. Det ekonomiska bidraget står i direkt förhållande till det antal mil skoterled som klubben håller i bra skick.

Mer om ledbidraget

Projektbidraget

Behöver ni en ny ledskoter, en rast- och grillstuga eller en upprustning av den gamla? Vi har ett sammanlagt bidragsbelopp om 250 000 kronor som anslutna klubbar kan ansöka om projektbidrag ur. Varje enskild klubb kan ansöka om upp till 75 000 kronor till ett projekt som ligger er varmt om hjärtat och som gynnar klubbverksamheten.

Mer om projektbidraget

Varför finns Skoterfonden?

En välmående skoterklubb med välskötta leder gynnar både medlemmar och miljö. Därför tycker vi att det är så viktigt att bidra till ett levande skoterliv. Ett bidrag ur Skoterfonden ska leda till att fler får njuta av härliga skoterturer, säkra leder och fina utflyktsmål. Alla anslutna klubbar är varmt välkomna att söka när det är dags!

Facebook

Instagram