Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkringen täcker skador på din bil vid till exempel en singelolycka, viltolycka eller en kollision med ett annat fordon - även om man själv har varit vållande till skadorna.

Vagnskadeförsäkringen ingår normalt i bilens helförsäkring, eller under begränsad tid i generalagentens vagnskadegaranti för nybilar. I det senare fallet gäller det att komma ihåg att gå över från halv- till helförsäkring när vagnskadegarantin upphör.

Här kan du läsa mer om Svedeas vagnskadeförsäkring