Sök på Svedea.se

Vagnskadegaranti

Vagnskadegarantin är till för att täcka reparationer på skador som uppstår vid trafikolyckor, singelolyckor, dikeskörningar eller om man har kört på något.

Garantin gäller även skador som orsakats av yttre faktorer, som nedfallna träd eller vid skadegörelse.

En vagnskadegaranti ingår när du köper en ny bil av en svensk generalagent och gäller vanligtvis i tre år från den dag då bilen registrerades. Vagnskadegarantin tillhör bilen och fortsätter därför att gälla om bilen säljs vidare under garantitiden.

Garantin gäller dock inte för bilar som är köpta utomlands. Lätta lastbilar levereras dessutom sällan med en vagnskadegaranti, vilket innebär att en helförsäkring kan vara nödvändig även för ett helt nytt fordon. I helförsäkringen ingår bland annat vagnskadeförsäkring.

Tecknar du en halvförsäkring på en ny bil med en gällande vagnskadegaranti, så ger den kombinationen samma försäkringsskydd som en helförsäkring. Vill du behålla samma skydd när vagnskadegarantin upphör efter ca 3 år, bör du teckna en helförsäkring.

Vagnskadegarantin gäller i Sverige, i EU och i de europeiska länder som är anslutna till systemet med Grönt kort.

Facebook

Instagram