Sök på Svedea.se

En kvinna pratar i telefon bredvid en krockad bil

Så gör du vid en singelolycka

Har du krockat med bilen utan att någon annan varit inblandad? Då har du varit med om en singelolycka. När något sånt händer kan rädsla och adrenalinpåslag göra oss skärrade och arga och allmänt stirriga. Försök att gå ner i varv lite. Det som har hänt kan du inte ändra på.

1. Undanröj fara 

Det första du behöver göra efter en singelolycka är att förebygga ytterligare olyckor. Se till att din bil inte står farligt till, mitt på körbanan eller på en skymd plats där andra trafikanter har svårt att se den i tid. Sätt ut varningstriangel på tillräckligt stort avstånd.

Om du har kört på något som riskerar att rasa eller redan har fallit ner på en olämplig plats så försök att flytta föremålet. Om du inte klarar att säkra platsen på egen hand, ring polisen på 114 14 och begär hjälp. Om faran är överhängande för dig själv eller andra, ring 112. 

2. Anmäl singelolyckan

Det finns ingen plikt att polisanmäla en trafikolycka där inga personer eller djur har kommit till skada. Om det gäller en mindre påkörning som inte har resulterat i någon fara för andra, till exempel att ett föremål har fallit ut i körbanan, är det ändå inte säkert att polisen har tid att komma till platsen. 

I sådana fall räcker det att anmäla olyckan till ditt försäkringsbolag för att få ersättning. Hos Svedea kan du göra anmälan per telefon, eller direkt via webben på den här sidan. Självklart går det även bra att ringa oss på 0771-160 190.

3. Beställ bärgning

Om din bil inte kan köras från platsen för egen maskin får du kontakta närmaste bärgare. Vem som betalar för bärgning eller vägassistans beror på vilken försäkring du har. Om din försäkring omfattar vägassistans kan försäkringsbolaget hjälpa dig att få kontakt med bärgare.

Mer om vägassistans

Vad säger försäkringen om singelolyckor?

Om du själv orsakar en skada på din bil och ingen annan är inblandad, då är det frågan om vagnskada. Vagnskador täcks av den del av din försäkring som kallas just vagnskadeförsäkring och ingår i helförsäkringen. Har du ingen helförsäkring kan du inte få ersättning för den här typen av skador som du själv orsakar. Det som kallas drulleförsäkring gäller inte i den här situationen.

Det kan bli aktuellt med bärgning. Den biten täcks av ett försäkringsmoment som kallas ”vägassistans”. Vägassistans ingår i halvförsäkringen. Om du vill veta vad en hel- eller halvförsäkring skulle kosta för just din bil, knappa in dina uppgifter här nedan. Svaret kommer inom några sekunder.

Se ditt pris på bilförsäkring

Ditt person-/org. nummer

Facebook

Instagram