Om du går på grund

Lågvatten, dåligt väder, motorfel eller rena chanstagningar – orsakerna till en grundstötning är många. Oavsett varför är det alltid lika obehagligt. Med våra tips är du redo om du går på grund.

Gör så här om du gått på grund

En grundstötning brukar upplevas mycket värre än vad den är. I lägre fart innebär den nämligen ingen större fara för varken båt och besättning.

Så här gör du:

  1. Stoppa motorn eller ta ned seglen omedelbart.
  2. Läcker båten? Förhindra att båten glider av grundet och sjunker genom att snabbt få ut ankaret. Täta sedan eventuella läckor utifrån.
  3. Undersök hur båten fastnat på grundet. Åt vilket håll det är djupast? (oftast åt det håll du kom ifrån).
  4. Kontrollera att propeller, propelleraxel och roder är oskadda och går att röra. Även små fel kan innebära stora konsekvenser under gång.
  5. Nu kan du börja fundera på lämplig metod att komma loss.

Fler sätt att komma loss från grund

  • Kliv i vattnet. Mindre båtar som bara fastnat lätt, går ofta att putta och vrida loss genom att stå på grundet.
  • Sitter du fast på stengrund? Gunga båten, backa med motorn och bär av med en båtshake.
  • Har du fastnat nära land? Då kan du varpa dig loss om linorna räcker till land. Annars kan du simma iland med ankaret genom att sätta det i en eller flera flytvästar.
  • Får du bogserhjälp kan du ro eller simma ut med en tamp till den hjälpande båten. Underlätta lossdragningen genom att gunga båten, köra med motorn, använda båtshaken etc. 

Om du ändå inte kommer loss – kontakta hjälp

Har du gjort vad du kunnat utan att lyckas komma av grundet återstår att ta hjälp av Sjöassistans. Ring till oss på Svedea på 0771-160 190 och använd knappvalet för assistans, dygnet runt.