När båten ligger i sjön

Det finns saker som är nyttiga att komma ihåg under båtsäsongen när båten äntligen ligger i sjön. Här är några enkla och smarta tips.

Tips vid förtöjning

 • Förtöj alltid med fören utåt om båten ligger utsatt för vind och sjö. Vågor mot akterspegeln ökar risken för att du får in vatten i båten.
 • Förtöj båten med lite slack på tamparna om det är möjligt, det vill säga spänn dem inte helt. Då kan båten följa bättre med i sjöarna och risken för skrovskador minskar.
 • Det är bra att ha bergkilar och hammare i båten. Då kan du förtöja tryggt i naturhamn även om det inte finns några träd att lägga tampen runt.
 • Ligger du i naturhamn och det finns risk för hårt väder? Lägg ett spring mot förväntad vindriktning så ligger båten säkrare. Ett spring är en extra tamp du fäster från båtens sida snett in mot land.
 • Har du segelbåt med rullfock så skydda den med ett kapell eller sura den ordentligt. Annars kan vinden få tag i focken och förstöra den.

 

Tips under båtfärd

 • Se alltid till att hänga ut fendrar och ha förtöjningstamparna i ordning innan du lägger till. Det minskar stressmomenten och undviker att du skrapar i någon annan båt.
 • Läs av vinden och försök att dra nytta av den när du ligger till. Att bli överraskad av ofördelaktiga vindar kan sluta illa.
 • Tänk på att placera brandsläckare så att de inte blir blockerade vid en eventuell brand. Oftast uppstår bränder i närheten av motor och bränslepåfyllning samt vid spisen.
 • En GPS/plotter är ett utmärkt hjälpmedel för att hjälpa dig navigera rätt. Men tänk bara på att plotterns kartor bygger på samma sjömätningar som ligger till grund för sjökorten. Det innebär att förhållandet mellan öar och skär oftast stämmer väl, men att din egen position i plottern kan skilja sig många meter från din verkliga position. Stäm därför alltid av plottern med det du ser omkring dig.

 

Regelbunden båttillsyn

 • Det är viktigt att se över båten så ofta som möjligt. Förutom att hålla båten länsad är det bra att kontrollera så att förtöjningar inte skavts, att båten inte har utsatts för stöld eller skadegörelse och att ett förändrat vattenstånd inte ställt till problem.
 • Lita aldrig på självlänsen utan se till båten själv med jämna mellanrum. Utloppen för självlänsen kan lätt sättas igen av skräp och löv, särskilt på hösten.
 • Har du fenderskydd till båt i saltvatten så är det bra att skölja dem i sötvatten regelbundet. Det förhindrar att båtens gelcoat repas av saltkristaller som bildas på fenderskydd som används i saltvatten.