Ansök nu

Ta chansen att bli en av elva kvinnor som får en kostnadsfri manövreringskurs 2024 med vårt båtstipendium!

Så här ansöker du

 • Fyll i dina uppgifter
 • Skriv en motivering om varför just du borde bli en av våra båtstipendiater
 • Skicka in

Ansökningsperioden för 2024 års stipendium är öppen 28 september–18 december. Två av platserna har vi valt att öronmärka för kvinnor i den marina branschen. Detta eftersom vi inte bara verkar för fler kvinnliga skeppare och för fler kvinnor i branschen, utan också för fler kvinnor i branschen som kör båt och känner sig bekväma bakom rodret.

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av representanter från Svedea. Elva stipendiater utses baserat på lämnade motiveringar. Stipendiaterna presenteras senast 26 januari 2024.

Lycka till!

 

Genom att skicka in ansökan förstår och accepterar jag stipendiereglerna nedan.
Stipendieregler

Bakom Båtstipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Svedea utser elva stipendiater.
 • Stipendiet kan inte överlåtas till någon annan. Om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet återgår det till Svedea.

Villkor

 • För att ansöka om stipendiet måste du vara över 18 år.
 • Ansökningsperioden pågår mellan 28 september 2023 till och med den 18 december 2023.
 • Vi behandlar endast en ansökan per person. Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig.
 • Du ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendiet.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte, och vidarebefordras även till utbildningsföretaget samt till det hotell som bokas. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter.

Hur utses stipendiaterna?

 • En jury bestående av representanter från Svedea utser stipendiaterna. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaterna meddelas personligen och presenteras senast 26 januari 2024 i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i våra sociala medier (ej nödvändigtvis begränsat till detta).
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en stipendiat genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan eller om personen inte uppfyller kraven för att bli stipendiat, utses (om möjligt) en ny stipendiat.

Stipendiet

 • Utbildningen genomförs i Stockholms skärgård under den 25-26 maj 2024.
 • I stipendiet ingår utbildning samt boende och mat under den helg som stipendiet genomförs. Vid helgens slut finns möjlighet att ta NFB:s manöverintyg för högfartsbåt. Kostnad för detta ingår också. 
 • Resor till och från utbildningen i Stockholm ingår ej.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).

Vanliga frågor och svar

Båtstipendiet vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna, är minst 18 år och vill lära dig att köra båt. Inga formella krav på förkunskap finns, men viss båt- och körvana samt kunskap om väjningsregler är bra att ha.

Nej, du behöver inte vara kund hos Svedea för att ansöka om Båtstipendiet.
Nej, du kan bara ansöka om stipendiet åt dig själv.
Vi behandlar endast en ansökan per person.

Utbildningen är praktisk och inriktad på att hantera och manövrera planande båt i både hög och låg fart. Under utbildningen övar vi på körteknik med planande båt, att lägga till på olika ställen, man-över-bord och mycket mer. Viss teori ingår också, till exempel hur olika skrovformer påverkar en båts köregenskaper och vilken utrustning som bör finnas ombord. Vi diskuterar även en del viktiga miljö- och säkerhetsaspekter med avseende på båtarnas höga farter. Utbildningen tar plats i Stockholm och pågår från lördag morgon till söndag eftermiddag.

I Båtstipendiet ingår utbildning samt boende och mat under den helg som stipendiet genomförs. Vid helgens slut finns möjlighet att ta NFB:s manöverintyg för högfartsbåt. Kostnad för detta ingår också. Resor till och från utbildningen i Stockholm ingår däremot inte i stipendiet.

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av representanter från Svedea. Elva stipendiater utses baserat på lämnade motiveringar. Juryns beslut kan inte överklagas.

Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan till exempel handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier.
På Svedea älskar vi livet på sjön och känslan av frihet ute på vågorna. Vi tycker därför att fler borde få chansen att uppleva hur roligt det är att köra båt. Vi vet däremot att båtlivet i dag till stor del är ojämställt och att kvinnor är tydligt underrepresenterade som skeppare. Därför startade vi Båtstipendiet – ett initiativ för att uppmuntra fler kvinnor att ta plats bakom rodret. Vi kan inte göra allt, men vi vill göra det vi kan!
Reglerna för 2024 års ansökan till Båtstipendiet hittar du här.