Stipendieregler

Bakom Båtstipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendiet förstår och accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Svedea utser elva stipendiater.
 • Stipendiet kan inte överlåtas till någon annan. Om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet återgår det till Svedea.

Villkor

 • För att ansöka om stipendiet måste du vara över 18 år.
 • Ansökningsperioden pågår mellan 11 oktober 2022 till och med den 15 december 2022.
 • Vi behandlar endast en ansökan per person. Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig.
 • Du ansvarar själv för att de uppgifter som lämnats är korrekta.
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendiet.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och sparas inte längre än nödvändigt. Uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte, och vidarebefordras även till utbildningsföretaget samt till det hotell som bokas. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter.

Hur utses stipendiaterna?

 • En jury bestående av representanter från Svedea utser stipendiaterna. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaterna meddelas personligen och presenteras senast 31 januari 2023 i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i våra sociala medier (ej nödvändigtvis begränsat till detta).
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en stipendiat genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan eller om personen inte uppfyller kraven för att bli stipendiat, utses (om möjligt) en ny stipendiat.

Stipendiet

 • Utbildningen genomförs i Stockholms skärgård under en helg i maj 2023.
 • I stipendiet ingår utbildning samt boende och mat under den helg som stipendiet genomförs. Vid helgens slut finns möjlighet att ta NFB:s manöverintyg för högfartsbåt. Kostnad för detta ingår också. 
 • Resor till och från utbildningen i Stockholm ingår ej.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till att utses som stipendiat godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn, andra av dig lämnade uppgifter samt bild- och videomaterial tagna i samband med stipendiet. Det kan handla om användning i mejl, på svedea.se samt i våra sociala medier (dock ej begränsat till detta).