Svedeas årliga undersökning bland båtägare

Vad tycker våra kunder om båtlivet? Vilka är de största riskerna? Hur gör man för att skydda sig från stölder? Båtlivsundersökningen hjälper oss förbättra våra produkter och vår service. Här kan du läsa svaren.

Båtlivsundersökningen 2021

Undersökningen genomfördes bland Svedeas båtkunder under februari och fick drygt 5 800 svar! Länk till rapporten hittar du längre ner på sidan. Här följer några korta utdrag ur undersökningen:

Många planerar att vara på sjön

År 2020 var ett rekordår för antalet fritidsbåtsägare och mycket talar för att vi blir många som kommer att semestra till sjöss även i år. Nästan 60 % uppger att de planerar att använda sin båt minst 21 dagar under semestern.

Behövs körkort till sjöss? 

Körkort för båtförare är en återkommande fråga. Svedeas båtkunder är oväntat positiva till att införa någon form av utbildningskrav eller körkort till sjöss. Färre än 2 av 10 svarar nej. 

Båtbranschen lever upp till förväntningarna

På frågan hur båtbranschen motsvarar kundernas förväntningar inom ett antal områden blir medelvärdet 1,93 – där 1 står för "inte alls" och 3 står för "överträffar förväntningarna". 

Läs rapporten här

Här kan du se rapporten.

Om du representerar båtbranschen eller media och vill återge delar ur rapporten går det utmärkt, men tänk på att ange källan. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Göran Södergren
Produktchef båtförsäkringar
goran.sodergren@svedea.se
072-732 49 07