Sök på Svedea.se

Pojke i rödorange flytväst sitter på en båt till sjöss och tittar ut över vattnet.

Tips och råd vid sjö­sjuka

Sjö­sjuka är en vanlig utmaning till sjöss, oavsett om det rör sig om en kort utflykt eller en längre resa. Här får du tips och råd om hur du kan hantera och förebygga sjösjuka, med fokus på symtom, före­byggande åtgärder och behandlingar.

Vad är sjösjuka?

Sjösjuka, eller rörelsesjuka, är en fysisk reaktion som uppstår när hjärnan får motstridiga signaler från balanssinnet, synen och kroppens känselsystem. Det kan hända när man är på en båt, men även i andra situationer med så kallad rörelse­konflikt eller tolknings­konflikt, som i en bio­salong eller på en nöjespark. Helt enkelt när vi rör på oss eller tror att vi rör på oss trots att kroppen är stilla.

Alla människor med fungerande balans­sinne kan bli åk- eller sjösjuka, och det är inte ett tecken på svaghet eller något som egentligen är fel. Endast personer med icke-fungerande balans­organ går säkra från att drabbas av sjösjuka med illamående och kräkningar på båten eller andra symptom.

Symtom vid sjösjuka

Symtomen kan ofta kännas jobbiga och nästan obotliga medan de pågår. De varierar från person till person, men inkluderar ofta:

Vad hjälper mot sjösjuka?

Förebyggande åtgärder

Precis som inför varje båttur är det viktigt att planera och förbereda färden samt fördela uppgifterna ombord. 
 
Om någon i sällskapet brukar bli sjuk, planera för det i förväg och sätt rätt förväntningar.
 
För att minska risken för sjösjuka finns ytterligare bra förebyggande åtgärder att vidta:

Behandling med medicin och andra metoder

Det finns både medicin och andra metoder som kan lindra symtomen.
 
Tänk på att de flesta läkemedel ska tas en viss tid, till exempel ett par timmar, före båtresan. Hur lång tid innan beror på preparatets halverings­tid. De olika medicinerna hjälper mot olika symtom så se till att rådfråga läkare eller apoteks­personal om du är osäker på vad som passar dig bäst. Kom även ihåg att informera om du tar annan medicin, och se till att läsa bipacksedeln om det är något speciellt du bör tänka på eller undvika.

Det är också bra att veta att medicin mot åksjuka ofta har en dämpande verkan på kroppen och kan leda till trötthet.

Aktiviteter ombord 

Att vara aktiv och engagerad ombord kan också hjälpa till att minska sjösjukan:

Hantering av sjösjuka

Om du eller någon i sällskapet ändå drabbas finns det några saker ni kan göra för att lindra symtomen:

Segelbåt I Skärgård

Allrisk­försäkring mot otur

Läs mer om vår båtförsäkring

Säkerhet ombord vid sjösjuka

Om man blir sjösjuk är det viktigt att överväga säkerheten ombord under resan. Den ska alltid komma i första hand.
 
Se till att alla är på sin vakt när en sjösjuk person rör sig på däck och i sittbrunnen. En sjösjuk person har sämre balans och rör sig osäkert.
 
Om någon ombord drabbas av riktigt svår sjösjuka bör ni därför fundera på om ni ska ändra rutt för lugnare segling, eller rentav avbryta resan helt och hållet.

Bidragande faktorer

Alla människor med fungerande balanssinne kan som sagt bli sjösjuka, men vissa grupper verkar över­representerade.
 
Kvinnor verkar drabbas oftare än män. En förklaring kan vara att de oftare rapporterar det.
 
Ålder kan också påverka benägenheten att drabbas av sjösjuka.
 
Barn under två år blir sällan sjuka eftersom deras balanssinnen ännu inte är fullt utvecklade.

Barn mellan två och tolv år är mest känsliga för sjösjuka.
 
Personer över sjuttio år blir sällan sjuka.

Kom ihåg

Sjösjuka är en vanlig, men hanterbar åkomma för alla som vistas ute på sjön. Genom att förstå symtomen och vidta förebyggande åtgärder kan du minska risken för att bli sjuk.
 
Försök att inte oroa dig på förhand. Rädsla för att bli sjösjuk hjälper ingen, och riskerar att bli självuppfyllande.
 
Om du skulle bli sjösjuk finns det flera effektiva behandlingar och åtgärder för att lindra symtomen och fortsätta njuta av tiden till sjöss.

Facebook

Instagram