Sök på Svedea.se

Ecodriving till sjöss

Ecodriving har blivit allt viktigare för att skona våra skärgårds- och havsmiljöer. I tider av högre bränslepriser kan det också bli ekonomiskt nödvändigt. Att köra rätt på sjön kan minska din bränsleförbrukning med upp till 40 procent. Vi berättar mer!

Det finns flera faktorer som avgör påverkan på miljön och dina bränslekostnader, men de kan sammanfattas med tre bokstäver: BBB – botten, bränsle, beteende.

Botten – håll skrovet rent

Att köra med en smutsig båtbotten kan likställas med att köra bilen med handbromsen på. Snäckor, alger och liknande som sätter sig under vattenlinjen påverkar alltså mer än du kanske tror. De går att tvätta bort och du kommer att märka skillnaden! Vill du göra det själv kör du bara in i en grund vik. Hoppa sedan i och skrubba bort påväxten med borste och svamp. Du kan också använda dig av en båttvätt som finns på många marinor. En bra idé är även att ta upp båten en gång under säsongen och högtryckstvätta den över en spolplatta. Då tas dessutom det överblivna spillet om hand.

Bränsle – välj fossilfritt

Marknaden för ekologiska bränsletyper växer hela tiden, men redan idag kan du till exempel välja fossilfri diesel (HVO100). Fossilfri diesel minskar de fossila koldioxidutsläppen, men även utsläppen av partiklar och andra föroreningar. Har du en tvåtakts bensinmotor kan du också använda biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja för marint bruk. Har du dessutom en mindre, äldre tvåtaktare och inte kör så mycket bör du definitivt köra på alkylatbensin. Använder du HVO100 eller akrylatbensin slipper du även föroreningar i tanken. Om du kör eldriven båt, kom ihåg att batteriet är din tank så planera din resa och dra ner lite på gasen. Det kan göra att du kommer mycket längre på en laddning.

Batar Vajer

Branschens längsta maskinförsäkring

Upptäck vår båtförsäkring

Beteende – kör rätt, trimma rätt

Rätt hastighet och rätt trimning på motorn kan göra en avgörande skillnad. Börja med att lyssna på motorljudet, känn efter om båten går plant och glider fram, och titta på vattensprutet på sidorna. Det ska inte spruta längre fram än från den bakre tredjedelen av båtens längd.

Känner du dig osäker? Gör så här. Kör med helt nedtrimmad, eller intrimmad, motor så att du snabbt kommer upp i planing. Då sänker du gaspådraget och börjar trimma upp eller ut motorn. Öka hastigheten, och känner du att båten går bättre i vattnet så har du gjort rätt! Vad som är ekonomisk fart skiljer sig naturligtvis mellan olika båttyper, men tänk på att båtens marschfart inte är samma som båtens maxfart. Vad är då ekonomisk fart?

Fem enkla tips för ecodriving

  1. Dra ner på hastigheten. De minuter som du kan tjäna i tid kostar mer än du tror.
  2. Se till att du packar båten på rätt sätt. En fram- eller baktung båt drar mer bränsle.
  3. Kör inte med onödig vikt i båten. Det ökar totalvikten, och därmed bränslekostnaden.
  4. Använder du inte färskvattentanken, töm den. Extra vikt kostar som sagt.
  5. Töm toalettanken i en sugtömningsstation så ofta som möjligt. Det minskar vikten.

Facebook

Instagram