Sök på Svedea.se

Båtar vid en brygga sett uppifrån.

Båtens id: skrovnummer och motornummer

Skrovnummer och motornummer är viktiga uppgifter som underlättar identifieringsarbetet för både oss och Polisen vid skada. I värsta fall kan det bli svårt för ägaren att göra anspråk på sin egen båt om den återfinns efter stöld.

Det är viktigt att du informerar oss om båtens skrovnummer och utombordarens motornummer. Det är din båts unika id-nummer och krävs för att vi ska kunna knyta den till dig – till exempel i samband med att båten återfinns vid en stöld. 

För dig med inombordare: skrovnummer

På serietillverkade båtar som tillverkats från 16 juni 1998 är det lag på skrovnummer (eller WIN-nummer) som sitter på akterspegelns högra sida. Numret är 14 tecken långt och följer internationell standard. Bilden visar numrets uppbyggnad.

Vi ser en lathund för att hitta skrovnummer.)

För dig med utombordare: motornummer

Din båtmotor har ett motornummer någonstans på motorn. Numrets uppbyggnad skiljer sig mellan olika tillverkare och det sitter även på olika ställen. Hur olika tillverkare anger sina motornummer kan du läsa här. Bilden visar ett exempel.

Vi ser en närbild på en båtmotors motornummer.)

Facebook

Instagram