Sök på Svedea.se

Förtöjning med knop

De 5 viktigaste knoparna – en komplett guide

Är du bekant med de mest grundläggande knoparna inom sjölivet? I denna guide berättar vi om de fem viktigaste knoparna du bör kunna inom båtlivet och hur du går tillväga, steg för steg. Lär dig mer nedan!

Vissa saker förändras aldrig

Knopars betydelse för människan kan inte nog överskattas. Den jämförs med eldens och hjulets. Sjöfarten var och är den mest betydelsefulla, men starka och säkra knopar är nödvändiga inom många andra områden. Oavsett om de är hundratals år gamla eller nyligen uppfunna - tekniken att slå knopar är fortfarande densamma som hos våra avlägsna förfäder.

Tågvirke - rep linor, garn och trådar

Samlingsnamnet för allt slags spunnet, slaget eller flätat material kallas för tågvirke, även om man ibland kan använda en mängd andra termer. Allt som är tjockare än 10 mm är rep, medan ett rep som används för ett specifikt syfte kallas för lina. Tänk tvättlina eller fiskelina. Tunnare tågvirke kallas för snöre medan ännu tunnare kallas för garn eller tråd.

Material att använda

De flesta rep idag är syntetiska, tillverkade av råvaror som inte är naturliga. Samtliga är starka, tåliga och varken möglar eller ruttnar. Men de kan smälta och gå av om de utsätts för värme. Se så upp med öppen eld och värmealstrande friktion.

Det är viktigt att förstå hur olika tågvirke är uppbyggt samt hur det påverkar knopens effektivitet och möjliga användningsområde. Och kom ihåg att rep sällan är billiga, utan kan vara mycket dyra, så det är bra investering att vårda dem väl.

Vad finns det för knopar?

De flesta knopar är mycket mångsidiga och valet att sortera in dem i olika kategorier behöver inte vara definitivt. Många av de som klassas som sammanbindningsknopar och öglor kan vara minst lika bra till andra syften. Det finns ca 3800 olika knopar. Många av dessa är varianter, så 3000 är nog närmare sanningen. Men du kan vara lugn, fixar du de fem knopar här nedan, så klarar du dig ur de flesta situationer.

Öglor

Pålstek

Man kan ju inte annat än gilla en knop som har en inbyggd upplösningsmekanism och som nästan alltid går att få upp, hur hårt den än dras åt. Pålstek kallas ibland för knoparnas konung och har varit seglarnas favoritknop i minst fem århundraden. Den är säker, stark och som sagt lätt att få upp. Men pålstekens ställning är hotad. En del av de moderna syntetlinorna är så hala att inte ens pålsteken rår på dem.

 1. När du ska slå en pålstek, gör en överhandsögla nära linans ände. (Det här är kaninhålet. Den fasta parten är trädet.)
 2. För den löpande parten genom öglan. (Nu kommer kaninen upp ur hålet.)
 3. För den löpande parten runt den fasta. (Kaninen springer runt trädet.)
 4. För änden tillbaka ner i öglan och dra åt. (Kaninen rusar tillbaka ner i hålet.)
 5. Du tar upp en pålstek genom att gripa om törnen och föra den upp mot den fasta parten. Hela knopen blir då lös och kan enkelt tas upp.

Fastgörningsknop

Dubbelt halvslag

Om du bara tänker lära dig en enda knop, ska du välja dubbelt halvslag. Dubbelt halvslag är en av de minst glamorösa knoparna till sjöss – men också en av de mest användbara. Dubbelt halvslag om egen part är en gammal trotjänare som kommer väl till pass både till havs och på landbacken, och säkert uppe i luften. Det är en av de äldsta knoparna vi känner till.

 1. För linan runt det föremål du vill fästa den vid (kallas för att lägga en törn.)
 2. Lägg ytterligare en törn. På så vis fördelar du belastningen bättre, minskar slitaget och stärker greppet.
 3. För den löpande parten över den fasta, och stick sedan in den mellan parterna så du får det första halvslaget.
 4. Upprepa föregående steg för att dubbla halvslaget. Dra åt knopen i den fasta parten så att den sluter tätt om stången.

Stoppåtta

Åttan är den vanligaste stoppknopen till sjöss, det vill säga den knop man använder för att förhindra att exempelvis en lina löper ut över ett block. Fördelen framför den enkla överhandsknopen (”kärringknuten”) är att åttan är mycket lättare att få upp, trots att den är lika stark.

 1. Forma en underhandsögla i linans ena ände och för den löpande parten runt dem fasta.
 2. För den löpande parten under och upp genom den första öglan.
 3. Tajta knopen genom att dra änden och den fasta parten åt var sitt håll.

Sammanbindningsknop

Skotstek

Skotsteket hör till de mest mångsidiga sammanbindningsknoparna, som kan användas oavsett tågvirkets dimensioner. Den anses starkare än säker, vilket innebär att den håller om den utsätts för jämn belastning men kan släppa vid upprepade ryck. Skotsteket kan användas både när linorna har samma dimensioner och när de är olika grova.

 1. Forma en bukt med en av linorna (den grövsta om de har olika dimensioner).
 2. För den andra linans löpande part genom bukten och sedan under dess båda ”ben”.
 3. För den löpande parten under sig själv. De två ändarna ska vara på samma sida som knopen. Tajta knopen genom att hålla i buktens båda ”ben” och dra åt.

Övriga knopar

Råbandsknop

Råbandsknopen är minst lika gammal som konsten att segla – och om du vill reva ett segel eller dra åt ett blodkärl finns det nog ingen bättre knop. Däremot bör du inte använda råbandsknopen för att sammanbinda två linor, eftersom det kan bli riktigt farligt. Det är alltså ingen sammanslagningsknop. Men det är skotsteken här ovanför.

 1. I en råbandsknop används helst linor av ungefär samma dimension.
 2. Höger över och under…
 3. Lägg de två linorna som på bilden.
 4. Vänster över höger och under… för ändarna runt varandra men i motsatt riktning.
 5. Tajta knopen genom att dra de närliggande parterna i åt varsitt håll. Observera att ändarna ska komma ut på samma sida om knopen.

Vilken knop vid förtöjning?

Ett dubbelt halvslag är en traditionell knop för förtöjning som kan utföras snabbt när tiden är knapp. Lämpar sig för förtöjningsringar eller runt träd om du befinner dig i en naturhamn. Är belastning tung kan dubbelt halvslag bli svår att få upp, så har du en större båt använd förtöjningsknopen. Något svårare att lägga, men den är säkrare än dubbelt halvslag.

Vad heter knopen som används för att göra en fast ögla på ett rep?

Rätt svar är pålstek. Knoparnas knop. En säker knut som inte glider. Oavsett belastning blir öglans storlek inte mindre eller större under belastning. Enkel att slå och lika enkel att lösa upp.

För att komma i gång med knopar – börja enkelt. Börja med de lättare knoparna först. Öva med två stycken, två meter långa linor. Lycka till!

Facebook

Instagram