Sök på Svedea.se

Båtar i hamn med fiskebodar i bakgrunden

Brandsäkerhet i båten

En majoritet av oss har brandvarnare och brandfiltar i våra hem, men hur är det ombord på båten där brandrisken ibland kan vara högre? Brandsäkerhet ombord är viktigt och därför har vi samlat tips kring hur du minimerar riskerna för brand.

Brandvarnare och brandsläckare

Båtar, sol, hav och skärgård är en fantastisk kombination. Men att vara ombord innebär samtidigt att hantera brännbara vätskor och gaser och de innebär alla brandrisker. Många av oss är dessutom inte så vana att hantera t ex ett gasolkök, så det första du bör göra är att installera brandvarnare ombord. Kontrollera att den fungerar innan ni lämnar hamn och byt batteri när det behövs.

Du bör också skaffa en pulversläckare på minst två kilo att ha på båten och två pulversläckare om båten är längre än 10 meter. Det är också viktigt att du inte glömmer att skaka på släckarna med jämna mellanrum. Vibrationerna från motor och båt kan nämligen göra att pulvret klumpar ihop sig. Kontrollera då samtidigt att mätarna är på grönt.

Matlagning – en brandrisk ombord

Det är tyvärr allt för vanligt att bränder ombord startas i samband med att det lagas mat. Båten rör ju på sig, utrymmena är trånga och det kan vara ovant att laga mat på gasol- eller spritkök. Ta det alltså lugnt och försök hålla matlagningsytan så ren och fri från brännbara saker som möjligt. En riskfaktor är också när du måste fylla på med sprit eller fotogen, så gör detta helst när ni ligger i hamn.

Gasol – en brandrisk ombord

Många båtar har gasolspis eller värms av gasolvärmare vilka kan orsaka fara om man inte är uppmärksam. Båtens ständiga rörelser på sjön kan nämligen leda till att skarvar och anslutningar kan lossna och orsaka gasläckor. En bra idé är alltså att skaffa en gasvarnare ombord. Glöm inte heller att kolla alla anslutningar när du vårrustar båten, och gärna under säsong, så de är täta. Inga behållare som innehåller gasol, spray eller liknande bör du förvara i motorrummet.

Batar Vajer

Varje skadefritt år belönas med en lägre självrisk

Upptäck vår båtförsäkring

Tanka båten – en brandrisk ombord

Att tanka båten kan bli stressigt ibland. Båtar står på kö, barnen ska köpa glass och samtidigt ska du hantera allt det praktiska. Men det finns ändå några saker du bör tänka på. Inga personer bör t ex vara inne i ruffen under tankning eller när du sedan startar motorn. Se till att motorrummet är ordentligt ventilerat innan du startar och torka upp bränsle- och oljespill under motorn. Diesel- och motorolja kan nämligen antändas tillsammans med andra material som då fungerar som veke. Tänk också på att diesel antänder lättare mot heta ytor än bensin.  Ska du fylla på reservdunkar bör du göra det utanför båten.

Viktig brandutrustning ombord

Här hittar du fler viktiga tillbehör till båten.

Släcka brand ombord – steg för steg

Båten utgör generellt inte någon brandrisk i sig, men tar en plastbåt eld ska man hålla sig långt därifrån, då röken är mycket giftig. En vanlig brandorsak är tryckkärl och allt som innehåller spray eller gasol. Hettas de upp tillräckligt av elden kan de explodera och orsaka stora skador. Skulle det värsta inträffa så finns det dock en del saker du kan göra:

Facebook

Instagram