Självrisk och självriskreducering

Självrisken är det belopp du själv betalar om du skulle råka ut för en skada. Hur hög din självrisk är står i försäkringsbrevet och i villkoret för försäkringen som det gäller.

Med en självriskreducering slipper du stå för självrisken i en försäkring. Hyr du till exempel bil är det vanligt att man betalar en självriskreducering. 

Här kan du läsa mer om självrisker och självriskreducering för Svedeas bilförsäkring