Sök på Svedea.se

Två bilar parkerade nära varandra, nästan vidrörande vid framlyktorna, med ett staket i bakgrunden

Vad gör jag vid en parkeringsskada?

Tyvärr är parkeringsskador allt för vanliga, speciellt i tätorter. För att få ersättning måste du dessutom kunna bevisa att det verkligen rör sig om en parkeringsskada. Här går vi igenom vad en parkeringsskada innebär och hur du kan få ersättning för den.

Vad räknas som parkeringsskada?

En parkeringsskada innebär att din parkerade bil blivit påkörd av ett annat fordon som sedan lämnat platsen utan att ge sig tillkänna. Det måste vara ett motorfordon som orsakat skadorna på bilen.

Bucklor och repor i lacken som till exempel orsakas av en kundvagn eller en cykel räknas alltså inte som en parkeringsskada. Inte heller om bilen utsatts för skadegörelse. Skulle du krocka med ett annat fordon på en parkeringsplats räknas det inte heller som en parkeringsskada. 

Det finns några saker som ökar chansen att skadan bedöms som en parkeringsskada:

Försäkring för parkeringsskada

Parkeringsskador ersätts i första hand via Trafikförsäkringsföreningen, TFF (det är även till Trafikförsäkringsföreningen du betalar din trafikförsäkringsavgift om du inte tecknar en trafikförsäkring).

Trafikförsäkringsföreningen betalar skadorna på din bil vid en parkeringsskada, men skadehandläggningen och skadebesiktningen sköter ditt försäkringsbolag. Vi står också för kontakten med TFF.

Om din skada inte blir godkänd som en parkeringsskada, och du har en helförsäkring, så kan du anmäla skadan som en vagnskada och få ersättning från vagnskadeförsäkringen.

Självrisk vid parkeringsskada

Om skadorna på din bil räknas som en parkeringsskada står Trafikförsäkringsföreningen för reparationskostnaderna, dock med undantag för ett mindre belopp som du själv får betala i form av en självrisk. Självrisken för parkeringsskador är satt till 5 % av prisbasbeloppet. Under 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor och självrisken på 5 % blir alltså 2 865 kronor.

Från och med den första april 2024 innehåller vårt XL-tillägg självriskersättning vid denna typ av skada. Det innebär att vi lämnar ersättning för den självrisk som TFF tar ut. Samma gäller för företagsbilar från och med första juni 2024.

Se ditt pris på bilförsäkring

Ditt person-/org. nummer

Polisanmäl alltid en parkeringsskada

Om du råkar ut för en parkeringsskada bör du:

  1. Polisanmäl. Fyll i onlineformuläret på Polisen.se, ring 114 14 eller besök en polisstation.
  2. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag. Vi hjälper dig anmäla skadan till Trafikförsäkringsföreningen.
  3. Boka tid för skadebesiktning. Hos många bilverkstäder kan du dessutom göra skadeanmälan direkt på plats.

Om du orsakar en parkeringsskada

Om du råkar köra på ett annat fordon på en parkering ska du agera som vid en olycka: Du stannar på platsen och reder ut situationen, byter kontaktuppgifter, dokumenterar skadorna och anmäler olyckan till ditt försäkringsbolag. Skadorna täcks av din trafikförsäkring. 

Om du avviker från olycksplatsen gör du dig skyldig till smitning, eller ”obehörigt avvikande från olycksplats”, och det är ett allvarligt brott som kan ge sex månaders fängelse.

Mer om hur du ska agera vid en olycka

Facebook

Instagram