Självrisk och självriskreducering

Även om försäkringen ersätter kostnaderna om bilen råkar ut för en skada måste du själv betala en liten del av kostnaden. Den delen kallas självrisk. Försäkringsbolaget kan även välja att reducera självrisken. Här förklarar vi begreppen lite närmare!

Vad menas med självrisk? 

Självrisk är alltså den risk som du själv löper om du orsakar skador på din eller någon annans bil. I trafikförsäkringen finns också en självrisk. Det är den kostnad som du får stå för när trafikförsäkringen ersätter någon annans kostnader efter en bilolycka.  

  • Vem betalar självrisk vid en krock eller påkörning?   
    Den som orsakade olyckan betalar självrisken, och skadorna ersätts av den personens försäkring.

  • Vem betalar självrisk för en tjänstebil? 
    Det skiljer sig mellan olika företag och framgår av företagets tjänstebilspolicy. 

  • Vem betalar självrisk vid smitning?
    Om ett okänt fordon orsakar skador på din bil och det räknas som en parkeringsskada ersätter Trafikförsäkringsföreningen (TFF) reparationskostanderna. I såna fall får TFF dra av en självrisk på 5% av prisbasbeloppet. 

Vad kostar självrisken? 

Kostnaden för självrisken skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Självrisken skiljer sig också beroende på vilken delförsärkring (försäkringsmoment) och vilken typ av skada det rör sig om. 

Här kan du se aktuella självrisker för olika typer av skador i Svedeas försäkring. När flera alternativ anges betyder det att du själv kan välja en lägre eller högre nivå på självrisken för den typen av skador.  

De delförsäkringar där du kan välja nivå på självrisken är trafikförsäkringen samt brand, maskin, stöld och vagnskada. Om du väljer en högre självrisk får du ett lägre pris på försäkring och tvärtom. Det kan du läsa mer om här. 

Hos Svedea betalar du ingen självrisk vid reparation av en bilruta, och självrisken för vagnskada reduceras med hälften om skador har uppkommit genom skadegörelse eller viltolycka. 

Vad är självriskreducering? 

Självriskreducering betyder att kostnaden för självrisken minskas (reduceras) på ett eller annat sätt.  

Ibland kan försäkringsbolaget erbjuda självriskreducering som en tjänst till kunden. Det innebär att du betalar en löpande avgift för den tjänsten och i gengäld får du en lägre självrisk om något händer. Det är till exempel vanligt att man erbjuds detta när man tar en hyrbilsförsäkring.  

En del försäkringsbolag tillämpar en modell där självrisken minskar efterhand som tiden går utan skador, alltså i takt med att du förblir skadefri och inte belastar försäkringen med några kostnader. 

I vissa fall reduceras självrisken automatiskt vid vissa typer av skador. Svedeas vagnskadeförsäkring har till exempel reducerad självrisk vid viltolyckor. 

Varför ska man betala självrisk? 

Om en skada på bilen inte innebar någon kostnad alls, skulle vi alla sannolikt bli mindre försiktiga. Vi skulle se betydligt fler skador och olyckor i trafiken och mindre eftertanke och vaksamhet. Kostnaderna skulle öka vilket skulle leda till att skötsamma försäkringstagare skulle få subventionera dem som är mer slarviga och dra ett tyngre lass än vad deras egna kostnader motiverar.  

Så vill inte vi ha det på Svedea. Vi vill hitta en balans där det känns lagom mycket i plånboken om man repar lacken eller tankar med fel sorts bränsle, så att man hanterar bilen varsamt, men man ska ändå inte bli ruinerad om något händer.  

Det är även därför du kan välja olika nivåer på självrisken när du tecknar bilförsäkring hos oss. Skriv in ditt personnummer och bilens registreringsnummer och se vad en försäkring för din bil skulle kosta hos oss, beroende på viken självrisk du väljer. 

Vad kostar det att försäkra min bil?

Ditt personnummer