Hur ska båtklubbar skydda sina medlemmars utombordsmotorer från stöld?

Även om en båt står på en båtklubb, är risken tyvärr stor att utombordsmotorn blir stulen. Risken är såklart mindre än för båtar som ställts upp på sommarstugetomter. Men statistiken visar ändå på en risk som är onödig att ta i och med att båtklubbarna kan minska riskerna relativt enkelt.

Hur brukar det se det ut på vinterförvaringsplatsen?

Som vi alla vet är det enklare att placera de mindre båtarna längst bort mot staketet. Det är ju tyngre och mer riskabelt att köra de tyngre långt bort och de med större båt vill ofta sjösätta och ta upp sina båtar tidigare. Den här typen av argument styr ofta var olika båtar ställs upp. I det här fallet har det lett till att utombordsmotorerna suttit kvar på akterspegeln och akterspegeln varit vänd mot staketet (om det finns ett). Det underlättar mycket för tjuvarna. Finns det dessutom en gata på andra sidan staketet blir det ännu lättare att stjäla en motor.

Hur bör förvaringen se ut och var ska utombordsmotorbåtar stå?

Vi vill att man ska samla ihop alla båtar med stöldbegärliga motorer (från 50 hk och yngre än 10 år) på en egen plats. Platsen bör vara centralt beläget på uppställningsplatsen och om det går bör området ha ett extra staket. Är detta inte möjligt? Ställ då motorerna inåt mot varandra och se till att det är svårt att nå dem och bära/släpa iväg dem. Ligger båtklubben i ett riskområde bör man även fundera på aktiv kamerabevakning. Ställer man t.ex. 20 st. båtar inom detta område kan man samtidigt ta en extra avgift för det.

Hur ser det ut runt vinterförvaringsplatsen?

Båtklubbar ligger ofta i skogsområden eller områden med vegetation. Det är perfekta ställen för tjuven att gömma både sig själv och stöldgodset. Röj därför undan sly och annat som skymmer sikten för er. Det gör det svårare för tjuven att klippa ert staket i lugn och ro. Finns det vägar cykelbanor eller stigar nära båtklubben man kan åka bil på? Det gör det mycket enklare för tjuvarna att transportera bort stulna motorer. Kontakta därför kommunen eller vägens ägare och fråga om de kan sätta upp en bom eller gråsuggor. Det gör att obehöriga inte kan åka in med bil eller lastbil och enkelt transportera bort det som är stulet.

Lyft av motorerna och förvara dem i låst utrymme t.ex. container.

Det gör stor skillnad om det finns möjlighet att lyfta bort stöldbegärliga motorer på en båtklubb och låsa in dem i ett hus eller container. Självklart ska huset eller containern ha ett bra lås och vara placerad så långt ifrån ett staket som möjligt.

Nattvakt

Om man placerar båtarna som vi nämnt ovan kommer övervakningen att bli mycket enklare. Vakten vet vilket område som ska bevakas och måste inte röra sig över hela området. Finns det kamerabevakning så kan en del av bevakningen göras från vaktstugan.

Belysning

Det är viktigt att ha bra belysning både för medlemmarnas säkerhet och för att tjuvarna inte ska våga sig dit. Vissa påstår dock att klubbelysning bara ger arbetsbelysning åt tjuvarna men så är inte fallet. Bra belysning på infarter och vid stöldbegärliga objekt underlättar nattvaktens jobb och försvårar därmed för tjuvarna. Viss belysning kan även kopplas till rörelsevakt för att de inte ska behöva vara på hela natten.

Det stjäls även annat än nya motorer

Tyvärr är det inte bara stora utombordsmotorer som stjäls från båtar i båtklubb. Det förekommer även att mindre äldre motorer blir stulna ofta de som sitter på akterspegeln på segelbåtar eller jollemotorer som sitter på pushpiten. Dessa är dessutom enkla att ta bort och ta med hem. En gammal regel är ”töm båten själv” och den gäller även här. Låt inte stöldbegärliga saker ligga kvar i båten. En plotter är t ex ganska enkel att demontera för dig men det innebär att den är lika lätt att ta med sig för tjuven. Glöm dock inte att hålla reda på kablarna så det blir lätt att montera tillbaka dem på våren.

Föregå med gott exempel

Polisen och ett par försäkringsbolag gick igenom en båtklubb väster om Stockholm som hade problem med stölder. Klubben fick tips om hur de kan skydda sig och följde därefter många av ovansåteende tips. Sedan dess har stölderna upphört.

Försäkringsbolagens regler vid vinterförvaring

Flera försäkringsbolag har infört restriktioner mot vinterförvaring av utombordsmotorer. Några försäkrar dem inte alls några säger att man ska montera bort vitala delar och några tar ut en högre självrisk. Vi anser att en medlem i en båtklubb som genomför ovanstående säkerhetsåtgärder bör kunna få försäkringsmässiga lättnader. De bör inte bli bedömda lika hårt som de båtklubbar som inte gör någonting för sina medlemmar.

Påverka styrelsen

Det är upp till dig som båtägare och medlem i båtklubben att påverka din styrelse så att ovanstående görs för att skydda din och andra medlemmars båtar. Alternativet är att hitta annan vinterförvaring för din båt som även skyddar din motor mot stöld och dig från att slippa avdrag på ersättningen och en högre självisk om din motor blir stulen.

Tjuvarnas beteende

Tjuvar är bekväma och praktiska. Har de hittat en båtklubb som är enkel att stjäla ifrån kommer de troligen tillbaka. De vet ju att det finns en ny motor på platsen. Tjuvarna jobbar oftast i tre lag. Det första spanar och noterar var motorer finns att stjäla och hur svårt det är att komma åt dem. Det andra gänget tar av bultar styrning och lås för att förbereda för det sista gänget som bär iväg med motorerna. De gör alltid en riskbedömning kring chansen att åka fast och hur besvärligt stölden är mot förtjänsten. Kan man göra det riktigt svårt för dem så väljer de att stjäla något annat.

Prata
med
oss!
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.