Sök på Svedea.se

Katt som får sitt chip kontrollerat

Katter och id-märkning

Från 2023 är det lag på att id-märka katten. Syftet med lagen är att höja kattens status som husdjur och öka chansen att hitta kissen om den kommer bort. Det här behöver du veta om id-märkning och registrering av katter.

Sedan 1 januari 2023 är det lag på att id-märka och registrera din katt. Det gäller alla katter som är födda efter 1 januari 2008, oavsett om det är en inne- eller utekatt.

Som kattägare ska du låta märka katten med antingen chip eller örontatuering så att den kan identifieras och registreras. Om din katt är id-märkt sedan tidigare är det bra att kontrollera så att chipet fungerar som det ska eller att tatueringen syns klart och tydligt. Annars kan det vara en god idé att uppdatera id-märkningen.

Vänd dig till en veterinär eller id-märkare

För att id-märka din katt vänder du dig till en veterinär eller id-märkare. En veterinär får märka katten med chip eller med en örontatuering. En id-märkare, med godkänd utbildning, får märka katten med chip.

Id-märkning med chip kan utföras från sex veckors ålder och görs genom att ett litet mikrochip skonsamt injiceras under huden på katten, ungefär som en vaccination. Detta görs mellan skulderbladen och är en snabb process. Mikrochipet är ett elektroniskt chip ungefär lika litet som ett riskorn. Tatuering görs vanligen i vänster öra och kräver att katten ges lugnande medel.

Jordbruksverkets kattregister

I och med den nya lagen har ett nytt myndighetsregister i Jordbruksverkets regi öppnat den 2 januari 2023. Även om du tidigare registrerat din id-märkta katt i ett frivilligt register, behöver du registrera den på nytt i Jordbruksverkets kattregister.

Med den nya lagen ska alla katter som är födda efter 1 januari 2008 vara märkta och registrerade innan de är fyra månader gamla. Eftersom lagstiftningen är ny kommer det till en början finnas många katter som är äldre än så vid både id-märkning och registrering. Via tjänsten kan du registrera din id-märkta katt, oavsett ålder, antingen via e-tjänst eller fysisk blankett till en kostnad om max 100 kronor per katt. Det kommer att kosta motsvarande summa vid ägarbyte.

Mer om den nya lagen om id-märkning av katter

Svedea tar hand om din katt

Med en kattförsäkring kan du få hjälp med oväntade kostnader om oturen är framme. Medicin på recept ingår alltid, vi erbjuder fria veterinärbesök och en snabb och smidig skadereglering.

Vad kostar det att försäkra min katt?

Kattens födelsedatum

Facebook

Instagram