Sök på Svedea.se

Katt vilande på någons knä vid fönster

Ny lag om id-märkning av katter

Från 1 januari 2023 gäller en ny lag om id-märkning och registrering av katter hos Jordbruksverket. Lagen har tagits fram för att höja kattens status som husdjur.

Katter är lika älskade familjemedlemmar som hundar och borde ha samma status. Vi på Svedea har länge önskat en lag om att märka och registrera sin katt, precis som har gällt för hundar i över 20 år. Från och med årsskiftet får vi som vi velat! 

100 000 katter saknar ett hem

Det finns runt 100 000 hemlösa katter i Sverige. I bästa fall tas en del om hand och kan ges ett nytt hem, men alltför sällan kommer bortsprungna katter tillbaka till sina ägare. Läs gärna mer om hemlösa katter här.

Varför införs en lag om id-märkning för katter?

Jordbruksverket skriver att syftet med lagen är att värna om katten och höja dess status som sällskapsdjur. Om alla bortsprungna katter är märkta och registrerade kan de spåras till sin husse eller matte.

Vilka katter måste märkas och registreras?

Den nya lagen gäller alla katter som är födda efter 1 januari 2008. Om katten är en innekatt eller utekatt har ingen betydelse.

Vem ser till att lagen efterlevs?

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen och det är de som beslutar om eventuella påföljder om en katt inte är märkt och registrerad. Vilka dessa påföljder kan bli är inte klart i dagsläget.

Kan jag märka och registrera min katt redan nu?

Det finns redan nu möjlighet att märka och frivilligt registrera sin katt i SVERAK:s och SKK:s register. I och med den nya lagen införs ett nytt myndighetsregister i Jordbruksverkets regi som inte öppnar förrän i januari 2023. Där kan du komma att behöva registrera din märkta katt på nytt efter årsskiftet.

Hur går märkning av katten till?

Det finns två olika metoder att märka en katt – tatuering eller med ett elektroniskt chip:

OBS! Vid eventuell utlandsresa måste katten vara märkt med chip.

Hur mycket kostar märkning och registrering?

Kostnaden för id-märkning varierar, men kan kosta från 300 till 660 kronor per katt. Registrering i dagens frivilliga register kostar 35–140 kronor per katt, beroende på vilket register du väljer samt hur du betalar. Jordbruksverkets kommande register kommer att ta ut en mindre administrativ kostnad som inte är bestämd ännu.

Källor:

Facebook

Instagram