Sök på Svedea.se

Livmoderinflammation hos hund

Livmoderinflammation (pyometra) är en mycket allvarlig och akut sjukdom hos hundar, och innebär att livmodern blir så inflammerad att den fylls med var.

Varför får hundar livmoderinflammation?

Livmoderinflammation en av de vanligaste sjukdomarna hos hundar och den uppträder framför allt hos medelålders och äldre tikar. I genomsnitt drabbas var fjärde tik innan de fyllt tio år. I enstaka fall kan även mycket unga tikar insjukna.

Trots forskning är det fortfarande mycket som är oklart när det gäller uppkomsten av pyometra, men både hormoner och bakterier bidrar till utvecklingen av sjukdomen.

Symptom på livmoderinflammation

Oftast uppträder symptomen omkring två månader efter löp, men de kan uppträda när som helst – även under själva löpet. Livmoderinflammation kan snabbt bli mycket allvarligt, därför är det viktigt att hunden får behandling fort. Annars finns det risk att livmodern brister och det kan leda till blodförgiftning och dödsfall.

Hur fastställer veterinären livmoderinflammation?

Diagnos ställs med hjälp av ultraljud och / eller röntgen. Det man letar efter är en vätskefylld och förändrad livmoder. Vanligen tas även blodprov för att se om det finns ett ökat antal vita blodkroppar vilket kan tyda på inflammation samt för att se hur de övriga organen fungerar och hur påverkad hunden är av sjukdomen.

Behandling av akut livmoderinflammation

Den vanligaste behandlingen av pyometra är att operera bort livmoder och äggstockar, det vill säga kastrera tiken. Om hunden av olika anledningar inte kan sövas eller opereras kan medicinsk behandling vara ett alternativ – det är dock inte säkert att det fungerar och om det gör det är förbättringen i de flesta fall bara tillfällig.

Facebook

Instagram