Sök på Svedea.se

En hund vilar på en kudde

Kastrering av hund – ja eller nej? 

Att kastrera hunden ger både önskade och oönskade effekter. Man kan kasterna både hanar och tikar och man brukar vänta tills hunden är minst sex månader gammal innan man kastrerar. Här går vi igenom några för- och nackdelar med kastration.

Fördelar med kastrering

Det finns fördelar med att kastrera tikar och hanar. Här kan du läsa om några av dem.

Fördelar med kastration hos tikar: 

Fördelen med kastration hos hanar: 

Vissa av de här effekterna är inte garanterade. Det är inte heller säkert att inlärda beteenden, alltså beteenden som hunden redan har lärt sig före kastreringen försvinner efter kastreringen. Det kan handla om både aggressioner och revirmarkering, men även delar av det inlärda könsdriftsbeteendet kan kvarstå. 

Nackdelar med kastrering 

Det finns dock samtidigt nackdelar med kastrering hos hund. Det gäller att väga fördelar mot nackdelar. Prata med en veterinär om du är osäker på hur du ska göra.

En del negativa beteenden kan man komma tillrätta med genom att utbilda och träna hunden, utan att man behöver kastrera. Rådgör gärna med en veterinär innan du tar beslut för eller emot kastrering av just din hund. 

Kemisk kastrering

Kemisk kastrering kan vara ett alternativ till fysisk kastrering, som har liknande effekter men inte är oåterkalleligt. Det sker genom att man blockerar hundens könshormoner på kemisk väg. I dagsläget är det enbart tillgängligt för hanhundar. 

Vid kemisk kastrering injicerar veterinären ett litet chip under huden på hunden, och en aktiv substans utsöndras sedan kontinuerligt. Åtgärden har effekt under minst sex månader, ibland betydligt längre. På större hundar kan man injicera ett starkare chip som har effekt i minst ett år.

Kastrering ger billigare hundförsäkring

En kastrerad hund medför något lägre risk för skador och sjukdomar. Hos Svedea får därför en kastrerad hund en billigare hundförsäkring. Hos oss får du 10 % rabatt på din hundförsäkring om hunden är kastrerad, det gäller både tikar och hanhundar. Något vi är ensamma om på marknaden.

Facebook

Instagram